ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Amaç ve Kapsam

Turkish Journal of Urology (Turk J Urol), Türk Üroloji Derneği’nin bilimsel içerikli resmi yayın organıdır; Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül ve Kasım aylarında olmak üzere yılda 6 sayı yayınlanmaktadır.

 

Turkish Journal of Urology’nin hedefi, bilimsel açıdan yüksek nitelikli araştırma makalelerini yayınlamaktır. Ayrıca derleme, editör görüşü, editöre mektup ve olgu sunumları da kabul edilmektedir.

 

Turkish Journal of Urology, yayın dili Türkçe ve İngilizce olan, bağımsız ve önyargısız danışmanlık (peer-review) ilkelerine dayanan uluslararası bir dergidir. Makaleler danışman ve yazar açısından “çift-kör” sistemine göre değerlendirilmektedir.

 

Turkish Journal of Urology’nin hedef kitlesi, üroloji uzmanları, tıpta uzmanlık öğrencileri ile üroloji bilimine ilgi duyan diğer uzmanlar ve pratisyen hekimlerdir.

 

Turkish Journal of Urology; PubMed Central, Web of Science-Emerging Sources Citation Index, TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin, Scopus, HINARI, EBSCO, CINAHL, GALE ve ProQuest tarafından dizinlenmektedir.

 

Abone İşlemleri

Turkish Journal of Urology’nin yıllık abone ücreti 100 TL (50 Euro) olup, Türk Üroloji Derneği üyelerine ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. Tüm makalelerin tam metinlerine www.turkurolojidergisi.com adresinden ulaşılabilmektedir. Dergiye abone olmak isteyenler, Türk Üroloji Derneği’ne başvurmalıdır.

 

Adres: Prof. Nurettin Öktem Sok. Lale Palas Apt., No: 18/2, 34382 Şişli, İstanbul

Telefon: +90 212 232 46 89 +90 241 76 62 Faks: +90 212 233 98 04

E-posta: uroturk@uroturk.org.tr

 

Baskı İzinleri ve Reklam

Baskı izinleri ve reklam için başvurular Editör Ofisine yapılmalıdır.

 

Yazarlara Bilgi

Yazarlara Bilgi bölümüne, dergi sayfalarından ve www.turkurolojidergisi.com adresinden ulaşılabilir.

 

Yazarların Sorumluluğu

Turkish Journal of Urology’de yayınlanan yazılardaki görüş ve raporlar yazar(lar)ın görüşüdür ve editör, yayın kurulu ya da yayıncının görüşü değildir; Türk Üroloji Derneği, editör, yayın kurulu ve yayıncının bu yazılar için herhangi bir sorumluluğu yoktur.

 

Turkish Journal of Urology'de asitsiz kâğıt kullanılmaktadır.

 

 

 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018