ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Popüler Makaleler
Ratlarda renal iskemi reperfüzyon hasarı sırasında serum eritropoietinin ürik asit üzerine etkisi
(Turk J Urol 2014; 40: 110-114)
DOI: 10.5152/tud.2014.56254
Derleme makalesi nasıl yazılır?
(Turk J Urol 2013; 39: 44-48)
DOI: 10.5152/tud.2013.054
Editöre mektup nasıl yazılmalı?
(Turk J Urol 2013; 39: 41-43)
DOI: 10.5152/tud.2013.053
Bilimsel bir makalede gereç ve yöntem kısmı nasıl yazılır?
(Turk J Urol 2013; 39: 10-15)
DOI: 10.5152/tud.2013.047
Optimal mesane tümörünün tam transüretral rezeksiyonuna yaklaşım
(Turk J Urol 2014; 40: 73-77)
DOI: 10.5152/tud.2014.94715
Askerlik çağındaki erkeklerde inguinal ve genital organ anomalisi sıklığı ve farkındalığı
(Turk J Urol 2011; 37: 153-158)
Künt travma sonrası oluşan iki taraflı böbrek hasarının (derece IV) kısa sürede kendiliğinden iyileşmesi: Olgu sunumu
(Turk J Urol 2011; 37: 159-166)
Ön ve arka üretra darlıklarında üretroplasti: 14 yıllık deneyimimiz
(Turk J Urol 2011; 37: 142-146)
Primer ve nüks hipospadiyas olgularında tübülarize insize plak üretroplastisi sonuçlarımız
(Turk J Urol 2011; 37: 136-141)
Uygulamalı ürolojik laparoskopi kursunun ameliyathane hemşirelerinin eğitimine katkısı: Anket çalışması
(Turk J Urol 2011; 37: 112-117)
Çocukluk çağı böbrek taşı olgularında klasik perkütan girişimle miniperk yönteminin karşılaştırılması
(Turk J Urol 2011; 37: 99-104)
Alt üriner yol semptomu nedeniyle cerrahi tedavi uygulanan hastalarda bozulmuş böbrek fonksiyonları
(Turk J Urol 2011; 37: 147-152)
Varikosel hastalarında testiküler serum kitotirozidaz seviyesi
(Turk J Urol 2011; 37: 123-127)
Transperitoneal robotik piyeloplasti: İlk deneyimlerimiz
(Turk J Urol 2011; 37: 118-122)
Bir bilimsel makalede bulguların yazılması, tablo ve şekillerin kullanılması nasıl olmalıdır
(Turk J Urol 2013; 39: 16-19)
DOI: 10.5152/tud.2013.048
Metastatik renal hücreli karsinom tedavisinde tirozin kinaz inhibitörleri: Ürologlar ne bilmelidir?
(Turk J Urol 2011; 37: 91-98)
Bilimsel bir makalede giriş bölümü nasıl yazılır?
(Turk J Urol 2013; 39: 8-9)
DOI: 10.5152/tud.2013.046
Laparoskopik transperitoneal adrenalektomi: İlk sonuçlarımız
(Turk J Urol 2014; 40: 99-103)
DOI: 10.5152/tud.2014.09076
Paratestiküler sarkomlar: Olgu serimiz
(Turk J Urol 2013; 39: 84-89)
DOI: 10.5152/tud.2013.017
Fetal urinom ve prenatal hidronefroz: renal fonksiyonlar nasıl etkileniyor?
(Turk J Urol 2013; 39: 96-100)
DOI: 10.5152/tud.2013.016
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018