ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Özgün Araştırma
Renal kriyoablasyon sırasında yapılan antegrad ve retrograd sıcak salinle piyeloperfüzyonun üreterin korunmasına etkisi
1 Department of Urology, Loma Linda University School of Medicine, California, USA  
2 Department of Radiology, Loma Linda University School of Medicine, California, USA  
Turk J Urol 2018; 44: 142-147
DOI: 10.5152/tud.2017.44380
Anahtar Kelimeler: Kriyoablasyon; perfüzyon; renal hücreli karsinoma; darlık; üreter
Özet

 

Amaç: Üreter veya pelvikaliseal sisteme yakın böbrek tümörlerinin kriyoablasyonu toplayıcı sisteme termal hasar riski taşır. Radyofrekans ablasyonu için soğuk antegrad perfüzyon tanımlanmışsa da renal kriyoablasyon için sıcak salin perfüzyonu tanımlanmamıştır. Bu çalışmanın amacı perkütan renal kriyoablasyon sırasında antegrad ve retrograd sıcak salin perfüzyonunun güvenlik ve uygulanabilirliğini belirlemekti.

Gereç ve yöntemler: Tek bir akademik kurumda 2009 ile 2015 yılları arasında perkütan renal kriyobalasyonla tedavi edilmiş 136 hastada retrospektif bir inceleme yapılmıştır. Toplayıcı sistemin korunması amacıyla 3 hasta antegrad ve 3 hasta da retrograd sıcak salin perfüzyonu uygulanmıştır. Antegrad teknikte sıcak salin 4 Fr nefrostomi tübü, retrograd teknikte ise 6 Fr terminal ucu delikli kateter içinden verilmiştir. Tümörün rekürens hızı, ürotelyal dokunun korunmasındaki başarı, hastanede yatış, kan kaybı ve işlem süresine ilişkin sonuçlar elde edilmiştir.

Bulgular: Dört tümör alt ve iki tümör orta poldaydı. Tümörden üretere ortalama mesafe 6,8 mm (0,8-11,5 mm) idi. Hiçbir hastada üreter darlığı gelişmedi. Ortalama 37,3 (7-65 ay) aylık takipte tümör rekürensi yoktu. Ortalama işlem süresi 3 saat 13 dakika idi. Her bir gruptan bir hastada minör komplikasyonlar gelişmişti (Clavien I ve II) ve önemli bir komplikasyon yoktu

Sonuç: Bu çalışma onkolojik sonuçları riske atmaksızın kriyoablasyon sırasında üreterin korunması için antegrad ve retrograd ılık salin perfüzyonunun uygulanabilir olduğunu göstermektedir.

Cite this article as: West B, Keheila M, Smith JC, Erskine A, Abourbih SR, Khater N, Baldwin DD. Efficacy of antegrade and retrograde warm saline pyeloperfusion during renal cryoablation for ureteral preservation. Turk J Urol 2018; 44(2): 142-7.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018