ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Özgün Araştırma
Perkütan nefrolitotomi sırasında uygun kalibrede Amplatz kılıfının seçimi-yeni bir yöntem
1 Department of Urology, Mahatma Gandhi Medical College and Research Institute, Pondicherry, India  
Turk J Urol 2018; 44: 138-141
DOI: 10.5152/tud.2017.34682
Anahtar Kelimeler: Amplatz; infundibüler çap; nephrostomy; PNL; retrograd piyelogram
Özet

 

Amaç: Perkütan nefrolitotomi (PNL) sırasında kullanılmak üzere retrograd piyelograma dayanarak uygun kalibrede Amplatz kılıfı seçmek.

 

Gereç ve yöntemler: Yirmi hastaya yüzükoyun yatar pozisyonda standart PNL uyguladık. Bu hastaların tümüne retrograd piyelogram görüntülerine bakarak uygun kalibrede Amplatz kılıfı yerleştirildi. Hastaların hepsinde postoperatif dönemde nefrostomi tüpleri mevcuttu. Preoperatif ve postoperatif parametreler, hemoglobin düzeyleri, ortalama ameliyat süresi ve hastanede yatış süresi ölçülmüştü.

 

Bulgular: Preoperatif ve postoperatif hemoglobin ve kreatinin düzeyleri arasında herhangi bir anlamlı farklılık yoktu. Ortalama ameliyat süresi 60,5 dakika (45-98 dakika); ortalama hastanede yatış süresi 4,6 gün (3-7 gün) idi. İntraoperatif pelvis duvarı veya infundibulum hasarı yoktu.

 

Sonuç: Doğru kalibrede Amplatz kılıf seçimi böbrek kanaması ve böbrek fonksiyon bozukluğu insidansını düşürmektedir.

 

Cite this article as: Thirugnanasambandam V, David D, Kone K, Philipraj J, Mossadeq A. Choosing appropriate size Amplatz sheath during percutaneous nephrolithotomy- a novel method. Turk J Urol 2018; 44(2): 138-41.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018