ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Olgu Sunumu
Serviks kanseri için radyoterapi uygulandıktan 13 yıl sonra vezikokutanöz fistülle gelen bir hastanın yönetimi
1 Department of Urology, Kyungpook National University School of Medicine, Daegu, Korea  
Turk J Urol 2018; 44: 185-188
DOI: 10.5152/tud.2017.35929
Anahtar Kelimeler: Komplikasyon; kutanöz; fistül; radyasyon; mesane; servikal; neoplazm
Özet

Vezikokutanöz fistül (VKF) mesaneyle vücudun dış yüzeyi arasında oluşmuş normal dışı bir trakttır. Hastada çok büyük zorluklara, rahatsızlık ve fiziksel özürlülük haline neden olur. Bu duruma, kemik pelvis kırığına neden olan yaygın travma, radikal pelvis cerrahisi, pelvis maliniteleri için uygulanan radyoterapi, kalça artroplastisi, büyük mesane taşı ve benzer başka patolojiler neden olabilmektedir. VKF tedavisine, patolojinin kompleks yapısı nedeniyle olgu temelinde yaklaşılmalıdır. Bu yazıda vakum yardımlı kapatma uygulamasıyla tedavi edilmiş bir VKF olgusunu sunuyoruz. Yetmiş iki yaşındaki bir kadına serviks kanseri nedeniyle uygulanan radyoterapi sonrası geç komplikasyon olarak VKF tanısı konuldu. Radyoterapiden sonrası alt üriner sistem yakınmaları olan hasta nörojen mesane tanısı aldı. Temiz aralıklı kateterizayona (TAK) başlandı. Daha sonra hipertansif nefroskleroza bağlı evre 5 kronik böbrek hastalığı tanısı konuldu ve hemodiyaliz tedavisi aldı. Son zamanlarda idrar miktarında azalma nedeniyle TAK’ı bırakıldı. Üriner diversiyon ve cerrahi debridmana rağmen birkaç gün içinde cerrahi yara iyileşmemişti. Vakum yardımlı yara kapatma tedavisinden sonra cerrahi yara iyileşti ve granülasyon dokusuyla doldu. Bu olgu vakum yardımlı yara kapatma tedavisinin radyoterapi sonrası oluşan VKF yarasının iyileştirilmesinde etkili olduğunu göstermektedir.

 

 

 

Cite this article as: Kim SW, Lee JN, Kim HT, Yoo ES. Management of vesicocutaneous fistula presenting 13 years after radiotherapy for cervical cancer. Turk J Urol 2018; 44(2): 185-8.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018