ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Olgu Sunumu
Unilateral büyük hücreli kalsifiye Sertoli hücreli testis tümöründe testis koruyucu cerrahi: sporadik vaka
1 Department of Urology, Medeniyet University Göztepe Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
2 Department of Pathology, Medeniyet University Göztepe Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
Turk J Urol ; : -
DOI: 10.5152/tud.2017.69345
Anahtar Kelimeler: Büyük hücreli kalsifiye Sertoli hücreli tümör; parsiyel orşiektomi; testis tümörü
Özet

Testisin seks-kord stromal tümörleri, tüm testis tümörlerinin küçük bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu tümörlerin sadece %1 saf sertoli hücreli tümörlerdir. Sertoli hücreli tümörler kalsifiye büyük hücreli (LCCSCT), sklerozan sertoli hücreli ve genel tip olarak 3 alt gruba ayrılmıştır. LCCSCT' lerin yaklaşık %40 kompleksi Carney komplex (CNC), Peutz-Jeghers sendromu gibi genetik sendromlar ile ilişkilidir. Bu olguda, herhangi bir hormonal semptomu veya genetik hastalığı olmayan tek taraflı LCCSCT saptanan 37 yaşında erkek hastanın testis koruyucu cerrahi ile başarılı şekilde tedavi edildiği bildirilmektedir.

 

 

Cite this article as: Pelit ES, Erol B, Zenginkinet T, Çaşkurlu T. Testis -sparing surgery of unilateral testicular large cell calcifying sertoli cell tumor in a sporadic case. Turk J Urol 2017; DOI: 10.5152/tud.2017.69345

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018