ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Olgu Sunumu
Kistik nefroma: Erişkin hastada bir olgu sunumu
1 Department of Urology, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Ankara, Turkey  
Turk J Urol ; : -
DOI: 10.5152/tud.2017.56957
Anahtar Kelimeler: Erişkin; kistik; böbrek; nefroma; neoplazi
Özet

Kistik nefroma böbreğin nadir görülen genellikle benign seyirli kistik neoplazisidir. Bimodal yaş dağılımı göstermekte olup çocukluk çağında özellikle ilk 2 yaşta ve daha az sıklıkta erişkin dönemde görülen bu benign lezyonlar, çoğunlukla non-spesifik karın ağrısı, hematüri ve tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu ile karşımıza çıkmaktadır. Bu vaka sunumunda 48 yaşında kadın hastada, bel ağrısı nedeniyle başvurduğu poliklinikte insidental olarak saptanan kistik nefromanın açık parsiyel nefrektomi operasyonu ile tedavisi ve klinik takibinin sunulması amaçlanmıştır. Tedavide cerrahi olarak kitlenin boyutuna ve konumuna göre radikal veya parsiyel nefrektomi uygulanmakta olup çok nadir de olsa lokal nüks veya metastaz açısından hastaların takibinin yapılması önerilmektedir.

 

Cite this article as: Cavıldak İD, Çakıcı MÇ, Karakoyunlu N, Ersoy H. Cystic nephroma: A case report in adult patients. Turk J Urol 2017; DOI: 10.5152/tud.2017.56957

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018