ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Özgün Araştırma
2008-2011 yılları arasında Türkiye’de tıp fakültelerinde üroloji alanında yazılmış tezlerin yayına dönüşme oranları ve atıf analizi: Kesitsel bir çalışma
1 Balıkesir State Hospital, Urology Department, Balıkesir, Turkey  
2 Baskent University Medical Faculty, Alanya Practice and Research Center, Urology Department, Antalya, Turkey  
Turk J Urol ; : -
DOI: 10.5152/tud.2017.32042
Anahtar Kelimeler: Atıf; tez; üroloji; yayın
Özet

Amaç: Ülkemizde tez yazımı araştırma görevlilerinin uzmanlık eğitimini tamamlaması için şarttır. Tez yazımı ile araştırma görevlilerine hipotez üretme, kurulan hipotez için veri toplama, bu verilerin analizi ve yorumunu yapabilme, bunun yanında elde edilen bulguların literatürle karşılaştırma becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Biz bu çalışmamızda 2008-2011 yılları arasında ülkemizdeki üniversite hastanelerinde yazılmış olan üroloji uzmanlık tezlerinin yayınlaşma oranlarını incelemek istedik.

 

Gereç ve yöntemler: 23 Mart-27 Mart 2017 tarihleri arasında Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Tez Merkezi internet sitesine girilip 2008-2011 yılları arasında üniversite hastanelerinde yazılmış üroloji uzmanlık tezleri taranıp 229 teze ulaşıldı. Bu tezlerin yayınlaşma oranları incelendi.

 

Bulgular: İncelemeye alınan 229 uzmanlık tezinin 114’ü (%49,7) yayın olmuştur. Bu yayınların 75’i (%32,7) SCI-E, 24’ü (%10,4) uluslararası, 15’i (%6,5) ulusal indeksli dergilerde yayınlanmıştır. 3 büyük şehrimizdeki (İstanbul, Ankara ve İzmir) üniversitelerde yazılan 81 adet uzmanlık tezinin yayınlaşma oranı %50,6 iken geri kalan şehirlerimizdeki üniversitelerde yazılan 148 adet uzmanlık tezinin yayınlaşma oranı %49,3 olup iki grup arasında istatistiki olarak fark bulunamamıştır (p=0,96).

 

 

Sonuç: Tez yazımı ciddi efor ve zaman gerektiren zorlu bir süreçtir. Bu sürecin sonunda yayının daha fazla kişiye ulaşması ve literatüre katkı sağlaması için tezin yayınlaşması gerekmektedir. Türkiye’de üniversite hastanelerinde üroloji alanında yazılmış tezlerin yayına dönüşme oranları kabul edilebilir seviyede olsa da hala çözülmesi gereken sorunlar bulunmaktadır.

 

Cite this article as: Yüksel M, İpekçi T, Tunçkıran A. Publication patterns and citation analysis of urology dissertations written at medical faculties from Turkey between 2008-2011: A cross sectional study. Turk J Urol 2017; DOI: 10.5152/tud.2017.32042

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018