ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Olgu Sunumu
Bilateral rete testis tübüler ektazisi ve multiple epidim kistleri olan kronik orkaljili hastanın duloksetin ve gabapentin kombinasyonuna cevabı
1 Clinic of Urology, Ağrı State Hospital, Ağrı, Turkey  
2 Clinic of Physical Therapy and Rehabilitation, Ağrı State Hospital, Ağrı, Turkey  
3 Clinic of Urology, Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Ankara, Turkey  
4 Clinic of Radyology, Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Ankara, Turkey  
5 Clinic of Urology, Çankaya Hospital, Ankara, Turkey  
Turk J Urol ; : -
DOI: 10.5152/tud.2017.17999
Anahtar Kelimeler: Duloksetin artı gabapentin; epididim kisti; rete testis; testiküler ağrı; tübüler ektazi
Özet

Rete testisin tübüler ektazsisi (RTTE) nadir görülen benign bir durumdur.Ultrasonografide (USG) anekoik lezyonlar olarak görülür.Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) daha iyi tanı koymak için kullanılabilir.RTTE yaygın olarak epididimal kistlerle birlitelik gösterir.Tedavide genellikle konservatif yaklaşımlar uygulanır.Cerrahi nadiren gerekebilir. Bizim vakamızda hastanın bilateral multiple epididim kistleri ilişkili RTTE'si vardı.Birinci basamak konservatif tedavilere cevap vermeyen kronik orkialjisi mevcuttu.Duloksetin 60 mg ve gabapentin 400 mg kombinasyonu kullanımı sonrası hasta dramatik olarak bu tedaviye cevap verdi. Bilateral RTTE ve multipil epididim kistleri olan kronik orkialjili hastalar duloksetin 60 mg ve gabapentin 400 mg kombinasyonu ile tedavi edilebilir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018