ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Özgün Araştırma
Sisplatin ile indüklenen testiküler apopitoziste kurkumin, E-vitamini ve birlikte kombinasyonunun etkilerinin immünohistokimyasal olarak araştırılması
1 Department of Histology and Embryology, Gaziosmanpasa University, Tokat, Turkey  
2 Department of Urology, Gaziosmanpasa University, Tokat, Turkey  
Turk J Urol ; : -
DOI: 10.5152/tud.2017.95752
Anahtar Kelimeler: Apopitozis; sisplatin; kurkumin; immünohistokimya; testis; Vitamin E
Özet

Amaç: Sisplatin kanser tedavisinde kullanılan etkili bir antineoplastik ajandır. Ancak toksik yan etkilerinden dolayı kullanımı kısıtlanmaktadır. Sisplatin kullanımının kısıtlanmasına neden olan toksik etkilerinin hafifletilmesi önem arz etmektedir. Çalışmanın amacı; sisplatin kaynaklı testiküler apopitozise karşı kurkumin ve vitamin-E’nin etkilerini araştırmaktır.
 

Gereç ve yöntemler: Çalışmada toplam 35 adet 300-350 g ağırlıkta sağlıklı yetişkin Wistar cinsi albino erkek sıçanlar her grupta yedişerli olacak şekilde rastgele; kontrol, sisplatin, kurkumin, E vitamini ve kurkumin + E vitamini birlikte kombinasyonu olmak üzere beş gruba ayrıldılar. Deney sonu beşinci günde sıçanlar sakrifiye edilerek testisleri çıkarıldı. Formalinde tespit edilip parafine gömülen testislerden 4-5 µm kalınlıkta alınan kesitlerde hematoksilen eozin boyama yapılarak genel histolojik değerlendirme, immünohistokimyasal boyamalar yapılarak apopitozis yolak proteinlerin (Bax, Cas-3, Bcl-2) immünohistokimyasal analizleri yapıldı.
 

Bulgular: Sisplatin verilmesi ile artmış olan histolojik hasar tedavi gruplarında özellikle kombinasyon tedavisinde azalmıştı. Cas-3 ve Bax protein immün boyanma şiddetlerinin H-skorlarının sisplatin grubunda kontrole göre belirgin şekilde artmış olduğu, Bcl-2’nin ise bir miktar azaldığı tespit edildi. Tedavi gruplarının tümünde sisplatin grubuna göre Bax, Cas-3 immün ekspresyonları azalmıştı. Ancak Bcl-2, kurkumin ve E-vitamin gruplarında azalmıştı. Bax/Bcl-2 oranları sisplatin grubunda en yüksekti, tedavi gruplarında kontrol lehinde belirgin olarak azalmıştı.

 

Sonuç: Sisplatin grubunda artmış Cas-3 ekspresyonu sisplatinin germ hücrelerinin apopitozisine neden olduğunu göstermektedir. Mevcut bulgulara göre sisplatin daha çok Cas-3 ve Bax apoptotik protein yolakları üzerinden testiküler apopitozise neden olmuştur. Sisplatin kaynaklı testiküler apopitozisin kurkumin, E vitamini ve birlikte kombinasyonunun uygulanmasıyla engellenebileceğini söyleyebiliriz.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 08.11.2017