ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Özgün Araştırma
Robot yardımlı radikal prostatektomide multiparametrik prostat manyetik rezonans görüntülemenin kullanımı cerrahi diseksiyon planını değiştirir mi?
1 Department of Urology, İstanbul Bilim University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
2 Department of Radiology, İstanbul Bilim University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
Turk J Urol 2017; 43: 470-475
DOI: 10.5152/tud.2017.35589
Anahtar Kelimeler: Diseksiyon; magnetik rezonans; prostat; prostatektomi
Özet

Amaç: Çalışmamızda multiparametrik prostat manyetik rezonans görüntüleme (mp-MRG) kullanımının robot yardımlı radikal prostatektomi hastalarında nörovasküler demet diseksiyon planına ve onkolojik sonuçlara etkisi araştırıldı.

 

Gereç ve yöntemler: Çalışmamıza 30’u operasyon öncesi mp-MRG yapılan 30’u ise mp-MRG yapılmayan toplam 60 robot yardımlı radikal prostatektomi adayı hasta alındı. mp-MRG yapılan grupta bulgulara göre nörovasküler diseksiyon planı intrafasyal, interfasyal ve ekstrafasyal olarak belirlendi. İki grup yaş, prostat spesifik antijen (PSA), Gleason skorları ve cerrahi sınırı pozitifliği açısından karşılaştırıldı.

 

Bulgular: İki grup arasında yaş, PSA düzeyi, biyopsi Gleason skoru, prostatektomi Gleason skoru ve cerrahi sınır pozitifliği açısından istatistiksel fark saptanmadı. mp-MRG başlangıç nörovasküler diseksiyon planını 30 hastanın 18’inde (%60) değiştirdiği görüldü. On yedi hastada (%56) cerrahi diseksiyon planı interfasyal sinir koruyucu diseksiyon olarak değiştirilirken 1 hastada sinir korunmama kararı verildi. mp-MRG yapılan grupta daha fazla sayıda yüksek riskli hasta bulunmasına rağmen; mp-MRG yapılan ve yapılmayan hastalarda cerrahi sınır pozitiflikleri sırasıyla %16 ve %13 olarak birbirine yakın saptandı. mp-MRG’nin primer tümörü 30 hastanın 27’sinde (%90) belirlediği prostatektomi patolojisi ile gösterildi.

 

 

Sonuç: Çalışmamızda operasyon öncesi mp-MRG’nin %56 hastada sinir koruyucu diseksiyon yapılmasını sağladığı gösterildi. Bununla beraber mp-MRG ile saptanan sinir koruyucu diseksiyonun cerrrahi sınır pozitifliğini artırmadığı saptandı.

 

 

Cite this article as: Tavukçu HH, Aytaç Ö, Balcı NC, Kulaksızoğlu H, Atuğ F. The efficacy and utilisation of preoperative multiparametric magnetic resonance ımaging in robot-assisted radical prostatectomy: does it change the surgical dissection plan? Turk J Urol 2017; 43(4): 470-5

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018