ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Özgün Araştırma
Transüretral mesane tümörü rezeksiyonunda adduktor kası kontraksiyonunu önlemede obturator sinir bloğuyla kombine spinal anestezinin etkinliği
1 Anesthesiology Research Center, School of Medicine, Poursina Hospital, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran  
2 Urology Research Center, School of Medicine, Razi Hospital, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran  
Turk J Urol 2017; 43: 507-511
DOI: 10.5152/tud.2017.96992
Anahtar Kelimeler: Adduktor kas seyirmeleri; obturator sinir; spinal anestezi, transüretral mesane rezeksiyonu; TURBT
Özet

Amaç: Spinal anestezi ile kombine obturator sinir bloğunun (SOB) transüretral mesane tümörü rezeksiyonu (TURBT) sırasında obturator sinir uyarımı, seyirmeleri ve mesane perforasyonunu önlemede etkili olup olmadığını belirlemek.

 

Gereç ve yöntemler: Bu klinik çalışmada 30 hasta spinal anestezi (SA) veya spinal anestezi ile kombine obturator sinir bloğunun (SOB) uygulandığı iki ayrı gruba randomize edilmiştir. SA grubunda 25 no.lu spinal iğneyle intratekal olarak 2,5 cc %0,5 bupivakain enjeksiyonu yapılmış, SOB grubunda ise sinir uyarı tekniğiyle spinal anestezi sonrasında klasik obturator sinir bloğu uygulanmıştır. 

 

Bulgular: Her iki grupta kas seyirmeleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark mevcuttu (p=0,006). SA grubuna göre SOB grubunda cerrahın TURBT sırasında memnuniyet derecesi anlamlı derecede daha yüksekti (p=0,006). Gruplar arasında cinsiyet, hasta yaşı ve tümör lokalizasyonu yönünden anlamlı fark izlenmedi (p<0,05).

 

Sonuç: Yüzde birlik 15 cc lidokain kullanılarak gerçekleştirilen SOB, TURBT sırasında adduktor kas spazmlarını önlemede etkilidir.

 

 

Cite this article as: Alavi CE, Asgari SA, Falahatkar S, Rimaz S, Naghipour M, Khoshrang H, et al. Effectiveness of spinal anesthesia combined with obturator nerve blockade in preventing adductor muscle contraction during trans-urethral resection of bladder tumor. Turk J Urol 2017; 43(4): 507-11.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018