ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Özgün Araştırma
Laparoskopik vezikouterin fistül onarımının uzun dönem sonuçları: Üçüncü basamak bir referans merkezi deneyimi
1 Department of Urology, King George Medical University, Lucknow, India  
2 Department of Gynecology and Obstretics, King George Medical University, Lucknow, India  
Turk J Urol 2017; 43: 512-516
DOI: 10.5152/tud.2017.45389
Anahtar Kelimeler: Laparoskopik onarım; menüri; gebelik; vezikouterin fistül
Özet

Amaç: Vesikouterin fistül (VUF) sık görülmeyen bir kadın genitoüriner fistülüdür. Bu fistüllerin çoğu alt uterus segmentinde yapılan sezaryen ameliyatına bağlıdır. Geleneksel olarak açık cerrahi onarım yapılır. Ancak VUF’un laparoskopik onarımı minimal invaziv bir teknik olup kısa izlem süreli az sayıda bildiri yayınlanmıştır. Burada VUF’un laparoskopik onarımının uzun dönem sonuçlarını sunmaktayız.

 

Gereç ve yöntemler: 2010 ile 2015 yılları arasında VUF belirtileri ile başvuran 8 hastanın sonuçları retrospektif olarak analiz edildi. Lokal etik kurulun onayı alındı. Hastaların hepsinde sezaryen ve üçünde uzamış obstrüktif doğum öyküsü mevcuttu. Her hastada üriner ultrason incelemesi, 4 hastada histerosalpengografi (HSG) ve diğer 4 hastaya kontrastlı bilgisayarlı tomografi taraması yapılmıştır. 

 

Bulgular: Yaş ortalaması 25,5 yıl (22-32 yıl) olan hastalar ortalama 2,3 yıl (1-4 yıl) takip edilmiştir. En sık görülen belirti hastaların tümünde görülen idrarla gelen siklik menstrüel kanama (menüri) idi. Altı hastada ayrıca amenore ve 2 olguda vajinadan idrar kaçırma saptandı. Hastaların hepsine başarılı sonuçlarla laparoskopik onarım yapılmıştır. Ortalama ameliyat süresi 155±14,5 dk (135-186 dk), ortalama kan kaybı 100 mL (50-210 mL) idi. İki hastada gebelikleri başarılı doğumla sonlanmış olup diğer hastalar doğum kontrol yöntemleri uygulamıştır.

 

Sonuç: Vezikouterin fistülün laparoskopik onarımı uzun dönemli izlemde başarılı gebelikle sonlanan güvenli ve etkili bir minimal invaziv tekniktir.

 

 

Cite this article as: Purkait B, Mehrotra S, Sinha RJ, Bhaskar V, Singh V Long-term outcome of laparoscopic vesicouterine fistula repair: Experience from a tertiary referral centre. Turk J Urol 2017; 43(4): 512-6.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018