ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Özgün Araştırma
Penil doppler ultrasonografi sonrası gelişen priapizmin uluslararası erektil fonksiyon indeks skoru ve ereksiyon sertlik derecesi skoru seviyeleri ile ilişkisi var mı?
1 Department of Urology, Meram Medical Faculty, Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey  
Turk J Urol 2017; 43: 439-443
DOI: 10.5152/tud.2017.59852
Anahtar Kelimeler: Ereksiyon sertlik derecesi skoru; IIEF skoru; penil Doppler ultrasonografi; priapizm
Özet

Amaç: Bu çalışmada erektil disfonksiyon (ED) değerlendirilmesinde kullanılan Uluslararası Erektil Fonksiyon İndeks (IIEF) Formu -Erektil Fonksiyon Alanı Skoru (IIEF-EF Skoru) ve Ereksiyon Sertlik Derecesi Skoru (EHS) seviyeleri ile penil Doppler ultrasonografi (PDU) sonrası priapizm gelişme sıklığı arasında ki ilişki değerlendirilmiştir.

 

Gereç ve yöntemler: PDU çekilen toplam 62 hasta çalışmaya dahil edildi. IIEF-EF skoru ≤10 (ağır), EHS <2 grubunda (Grup 1) 33 hasta, IIEF-EF skoru >10 (orta-hafif), EHS ≥2 grubunda (Grup 2) 29 hasta olacak şekilde hastalar iki gruba ayrıldı. Skorlara göre ayrılan iki grup yaş, vücut kitle indeksi (VKİ), priapizm görülme sıklığı, eşlik eden vasküler komorbid hastalık ve ereksiyon süresi açısından karşılaştırıldı.

 

Bulgular: IIEF-EF skoru ≤10 (ağır), EHS <2 olan Grup 1’de yaş ortalamasının, eşlik eden vasküler komorbid hastalık oranının ve VKİ'nin grup 2’ye kıyasla yüksek olduğu tespit edildi. Fakat yaş ve eşlik eden vasküler komorbid hastalık oranının aksine (p=0,035, p=0,049, sırasıyla) VKİ’nin yüksekliğinin istatiksel olarak anlamlı olmadığı saptandı (p=0,093). IIEF-EF skoru >10 (orta-hafif), EHS ≥2 olan Grup 2’de ereksiyon süresi, IIEF-EF skoru ve priapizm sayısının anlamlı düzeyde yüksek olduğu izlendi (p<0,001, p=0,027, p=0,049, sırasıyla).

 

Sonuç: PDU istenilen hastalarda IIEF-EF ve EHS skorlarının yüksekliği, yaşın daha küçük olması, eşlik eden vasküler komorbid hastalık oranının az olması priapizm gelişme oranını artırmaktadır.

 

 

Cite this article as: Sönmez MG, Öztürk A. Is there a relation between priapism occurring after penile doppler ultrasonography and ınternational erectile function ındex score and erection hardness score levels?. Turk J Urol 2017; 43(4): 439-43.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018