ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Davetli Derleme
Robotik cerrahi ve malpraktis
1 Deparment of Forensic Medicine, Marmara University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
Turk J Urol 2017; 43: 425-428
DOI: 10.5152/tud.2017.59013
Anahtar Kelimeler: Yeterlilik; malpraktis; robotik cerrahi
Özet

Robotik cerrahi son yirmi yıldan beri büyük bir hızla yayılmaktadır. Cerrahide yeni teknolojilerin kullanılması konvansiyonel cerrahiye göre avantajları ve dezavantajlarının neler olduğu, yeni teknolojinin güvenilirliğinin nasıl belirleneceği, cerrahlara yeni teknoloji kullanımı için nasıl izin verilmesi gerektiği, yeni bir teknoloji veya tekniğe başlamadan önce hastaların nasıl bilgilendirilmesi gerektiği ve cerrahların, firmaların ve hastanelerin hastalara karşı sorumluluklarının neler olduğu gibi birçok etik sorunu da berberinde getirmiştir. Bu çalışmada robotik cerrahi, malpraktis açısından ele alınmıştır.

 

 

Cite this article as: Usluoğulları FH, Tıplamaz S, Yaycı N. Robotic surgery and malpractice. Turk J Urol 2017; 43(4): 425-8.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018