ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Davetli Derleme
Kasa invaze olmamış mesane kanserli hastalarda alternatif tedaviler
1 Department of Urology, İstanbul University İstanbul School of Medicine, İstanbul, Turkey  
2 Department of Urology, University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas, Texas, USA  
Turk J Urol 2017; 43: 414-424
DOI: 10.5152/tud.2017.64624
Anahtar Kelimeler: BCG; mesane kanseri; instilasyon; sağkalım
Özet

Mesane kanseri tüm dünyada kanser kaynaklı ölümlerin önemli bir nedenidir. Vakaların çoğu daha iyi prognozlu kasa invaze olmayan mesane kanseri (KİOMK) tanısı alsalar da; KİOMK’un nüks etmeye veya daha ileri bir derece veya evreye progrese olma eğilimi vardır. KİOMK’u bulunan hastalarda ilk basamak tedavi transüretral tümör rezeksiyonu ve başta Bacillus-Calmette-Guérin (BCG) immunoterapisi olmak üzere adjuvan tedavilerdir. Ancak BCG başarısızlığı yaşanan hastaların bir kısmında alternatif tedavilere ihtiyaç olabilir. Dahası, intravezikal BCG bir grup hastada kontrendike olabilir; veya tolere edilemeyebilir. Bu hastalarda bazı tedavi seçenekleri halihazırda kullanımda olup, bir kısmı ise klinik araştırma aşamasındadır. Bu derlemede, bu alternatif tedaviler özetlenmiştir.

 

 

Cite this article as: Şanlı Ö, Lotan Y. Alternative therapies in patients with non-muscle invasive bladder cancer. Turk J Urol 2017; 43(4): 414-24.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018