ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Özgün Araştırma
Ürolojik acillerle ilgili en çok atıf alan 100 makale: bibliyometrik bir analiz
1 Department of Urology, Sanko University School of Medicine, Gaziantep, Turkey  
2 Department of Intensive Care Unit, Başkent University School of Medicine, Ankara, Turkey  
Turk J Urol ; : -
DOI: 10.5152/tud.2017.82609
Anahtar Kelimeler: Analiz; bibliyometrikler; acil; Üroloji
Özet

Amaç: Biz bu çalışmada, 1975 yılından beri ürolojik acillerle ilgili en çok atıf alan 100 makaleyi multidisipliner ve disiplinlerarası bir bakış açısıyla bibliyometrik olarak değerlendirdik.

 

Gereç ve yöntemler: Bu çalışmanın verilerini The Thomson Reuters Web of Science’den ve PubMed’den elde ettik. 1975-2017 yılları arasındaki ürolojik acillerle direkt veya indirekt olarak ilişkili 360 makale arasından belirledik ve bunlar arasından en çok atıf alan 100 makaleyi geriye dönük olarak analiz ettik.

 

Bulgular: Çalışmamızın verilerine göre ürolojik acillerle ilgili en çok atıf alan 100 makalenin atıf ortalaması 25,8±50,1 (range: 4-467) ve atıf yılları aralığı ise 1991-2014 idi. Klasik makalelerin toplam alıntılanma sayısını 2588 ve toplam self-citation sayısını 23 (%0,8) olarak saptadık. Yıllara göre en sık yayın sayısı 2006 yılında kaydedilmiştir (n=9). İki veya daha fazla en sık yayın yapan akademik kuruluş 5 makale ile Texas Üniversitesi (ABD) idi. En sık alıntılanan 100 makalenin 27 ülkeden kaynaklandığını ve bunun da %58'ini sırasıyla ABD (n=29), İngiltere (n=23) ve Almanya'nın (n=6) oluşturduğunu saptadık. En sık atıf alan 100 makalenin 33’ünün impact faktörü 2 ve üzeri olan 3 dergide; Journal of Urology (n=15), British Journal of Urology International (n=13) ve Urology'de (n=5) yayınlandığını belirledik. Çalışmamızın sonuçlarına göre 22 makale ile penil aciller ve 15 makale ile akut skrotal problemler en sık tekrarlanan ana konulardı. Ürolojik acillerle ilgili klasik makalelerin çoğunun klinik araştırmaya dayanan çalışmalar (n=95) olduğunu ve bu yayınların kanıt düzeyi ortalamasını ise 4,16 (range: 1-5) olarak belirledik. Çalışmamızdaki bilimsel makalelerde en çok tercih edilen yayım lisanı İngilizce idi (n=90).

 

Sonuç: Bilimsel değerlendirme açısından tamamen objektif ve yeterli bir ölçüt olarak kabul edilmese de, en çok atıf alan 100 makalenin analizi bize ürolojik acillerle ilgili önemli güncel bilgiler sağlamaktadır.

 

Cite this article as: Kazımoğlu H, Dokur M. The top 100 cited articles on urological emergencies: A bibliometric analysis. Turk J Urol 2017; XXXXX

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018