ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Özgün Araştırma
Robot yardımlı perineal radikal prostatektomi: ilk 15 vaka
1 Department of Urology, University of Health Sciences, İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey.  
2 Department of Urology, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey.  
Turk J Urol ; : -
DOI: 10.5152/tud.2017.35488
Anahtar Kelimeler: Egzajere litotomi; lokalize prostat kanseri; multi-parametrik manyetik rezonans; perineal robotik prostatektomi; prostat kanseri
Özet

Amaç: Minimal invaziv teknikler günümüzde cerrahi morbidite ve mortaliteyi azaltmak için daha sık kullanılmakta ve tercih edilmektedir. Özellikle radikal perineal prostatektomide dar ve derin alanda çalışıldığı için ergonomik açıdan bir çok zorlukları içermektedir. Bu sebeplerden dolayı perineal radikal prostatektomi (RPP) sadece deneyimli merkezlerde yapılmaktadır. Robotik perineal radikal prostatektomi bu zorlukları aşmak için geliştirilmiştir. Çalışmamızda r-RPP ilk deneyimlerimizi sunmayı amaçladık.


Gereç ve yöntemler: Kasım 2016 ile Şubat 2017 tarihleri arasında 15 hastaya merkezimizde r-RPP uygulanmıştır. Lokal ileri hastalığı dışlamak için tüm hastalarımıza multiparametrik manyetik rezonans görüntüleme (mpMRI) yapıldı. Kronik obstruktif akciğer hastalığı ve lokal ileri prostat kanseri olan hastalara bu yöntem uygulanmadı. Hastalara egzajere litotomi pozisyonu verilerek 15 derece trendelenburg pozisyonu verildi. Cilt ve cilt altı insizyonlarından sonra perineal disseksiyon rekto-üretral kas liflerine kadar genişletildi. Perineye GelPOINT® yerleştirilerek robotik sisteme geçildi.


Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 60,2±7,8 idi. Hastaların ortalama vücut kitle indeksi 28,8±1,9 kg/m2 ‘ydi. Dört hastada geçirilmiş majör abdominal cerrahi mevcuttu. Preoperatif ortalama PSA değeri 7,3±2,4 ng/mL’ydi. Ortalama prostat hacmi 40,8±12,4 cc’ydi. Ortalama perineal diseksiyon süresi 60±10,1 dakikaydı. Ortalama konsol süresi 95±11,3 ve toplam operasyon süresi sırasıyla 167±37,4 dakikaydı. Ortalama postoperatif kateterizasyon süresi 8,3±1,7 gündü. Üretral kateterin çıkarılmasından sonra erken kontinans oranı %40 iken, ameliyatın üçüncü ayında kontinans oranı tüm hastalar için %94 kadar çıktı.


Sonuç: Serimizde r-RPP’ nin deneyimli merkezlerde güvenle uygulanabileceğini saptadık. Bu konuda ileri düzey araştırmalara ihitiyaç vardır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 16.08.2017