ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Özgün Araştırma
Yeni bir renal hipotermi sisteminin deneysel köpek modelinde ön fizibilite çalışması
1 Department of Urology, Necmettin Erbakan University Meram School of Medicine, Konya, Turkey  
2 Department of Urology, Selçuk University School of Medicine, Konya, Turkey  
3 Department of Surgery, Selçuk University School of Veterinary Medicine, Konya, Turkey  
4 Clinic of Urology, Gaziantep State Hospital, Gaziantep, Turkey  
Turk J Urol 2017; 43: 330-336
DOI: 10.5152/tud.2017.26878
Anahtar Kelimeler: Hipotermi, parsiyel nefrektomi, renal cerrahi, termo-elektrik sistem
Özet

Amaç: Renal hipotermi sağlamak amacıyla yeni bir mikro-kontrolörlü termoelektrik sistem geliştirmek.

 

Gereç ve yöntemler: Renal hipotermi sistemi on adet Mongrel türü köpeğin böbreğinde in vivo ortamda test edilmiştir. Sıcaklık değeri iki farklı mikro-kontrolör ile değerlendirilmiştir. Renal parankimde hipotermi sağlayabilmek için alan sıcaklığını belirleyen birden dörde kadar modül ve sensör seçilebilmektedir. Sistemin sıcaklık aralığı -50°C ve +50°C arasında ayarlanmıştır.

 

Bulgular: Böbreğin hem tek hem de çift polü soğutulmadan önce başlangıç ortalama intraperitoneal sıcaklık değeri rektumda 37,7°C, renal korteks ve medullada ise 36,5°C olarak tespit edilmiştir. Soğutucu modülün sıcaklığı 12°C'ye ayarlandıktan sonra böbrek polüne yerleştirilmiştir. Onbeş dakika sonra sıcaklıklar böbrek alt polünde 15,4°C, karşı taraf kortekste 28,1°C ve intramedüller alanda ise 29,2°C olarak kaydedilmiştir. Modül çevresinde sıcaklığın 15°C, modül karşısındaki kortekste ise 26,1°C olduğu gözlenmiştir. Sistem stabilize edildikten sonra sıcaklık değerlerinde sadece çok hafif değişmeler olduğu gözlenmiştir.

 

Sonuç: Geliştirilen hipotermi sistemi böbreğin hedeflenen bölgesinde istenilen soğutmayı sağlamıştır. Bununla birlikte, böbreğin diğer bölümlerinde veya genel vücut sıcaklığında herhangi bir değişikliğe sebep olmamıştır. Bu nedenle de renal parankim cerrahisi için uzun süreli bir çalışma alanı yaratmak mümkün olmuştur.

 

Cite this article as: Sert İÜ, Akand M, Kılıç Ö, Yavru N, Bulut E. Preliminary feasibility study of a new method of hypothermia in an experimental canine model. Turk J Urol 2017; 43: 330-6

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018