ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Özgün Araştırma
Daha uzun örnekler biyopside daha fazla prostat kanseri saptanmasına yol açmıyor: Literatürdeki kesme değerlerine karşı geniş bir kohort çalışması
1 Department of Urology, Kocaeli University School of Medicine, Kocaeli, Turkey  
2 Clinic of Urology, Karaman State Hospital, Karaman, Turkey  
3 Clinic of Urology, Derince Training and Research Hospital, Kocaeli, Turkey  
4 Clinic of Urology, Sivas Numune Hospital, Sivas, Turkey  
5 Clinic of Urology, Darıca Farabi State Hospital, Kocaeli, Turkey  
6 Department of Pathology, Kocaeli University School of Medicine, Kocaeli, Turkey  
Turk J Urol 2017; 43: 297-302
DOI: 10.5152/tud.2017.03743
Anahtar Kelimeler: Örnek uzunluğu; prostat biyopsisi; prostat kanseri; prostat hacmi; transrektal ultrasonografi
Özet

Amaç: Literatürde biyopsi örnek uzunluklarını değerlendirilmeyi amaçlayan sadece birkaç çalışma bulunmaktadır ve mevcut çalışmalardan her biri örnek uzunluklarını farklı yaklaşımlarla değerlendirmiştir. Standart ve çok hasta sayılı geniş kohort çalışmamızda, üç farklı yaklaşıma göre prostat kanseri (PKa) saptanmasına örnek uzunluklarının etkisini değerlendirmeyi ve bunun yayınlanmış kesme değerler ile kıyaslanmasını amaçladık.

 

Gereç ve yöntemler: İlk kez 12 kor transrektal ultrasonografi kılavuzluğunda prostat biyopsisi yapılmış ardışık 1523 hastanın örnekleri geriye dönük analiz edildi. Biyopsiler toplam örnek uzunluğuna (her bir hastanın tüm örneklerinin toplamı), averaj örnek uzunluğuna (her bir hastanın toplam örnek uzunluğunun toplam örnek sayısına bölünmesiyle), ve ortalama örnek uzunluğuna (toplanmış tüm örneklerin ortalaması ) göre değerlendirildi ve yayınlanmış kesme değerlerle karşılaştırıldı. Prostat hacimleri dört gruba (<30, 30-59,99, 60-119,99, ≥120 cm3) ayrıldı ve bu kategorilerde saptanan PKa oranları incelendi.

 

Bulgular: Hastaların %41,5’inde PKa saptandı. Havuzlanmış örneklerde benign ve malign örneklerin ortalama uzunlukları arasında fark yoktu (p>0,05). Çok değişkenli lojistik regresyon analizlerinde toplam örnek uzunluğu ve averaj örnek uzunluğu ile PKa saptanmasında anlamlı ilişkili saptanmadı (p>0,05). Artan prostat hacimlerinde örnek uzunlukları (ortalama, averaj ve toplam) artarken (p<0,001), PKa'nın oranı giderek (p<0,001) azaldı. Ortalama örnek uzunluğu (p>0,05), averaj örnek uzunluğu (p<0,05) için yayınlanmış ve toplam örnek uzunluğu (p>0,05) için belirlenmiş kesme değerlerinin üstündeki değerlerde PKa saptanma oranlarının azaldığı saptandı.

 

Sonuç: Benign ve malign örneklerin ortalama uzunlukları arasında fark saptanmadı. Toplam örnek uzunluğu ve averaj örnek uzunluğu ile PKa arasında anlamlı ilişki saptanmadı. Ortalama ve averaj örnek uzunluğu için kesme değeri öneren çalışmaların aksine PKa saptanma oranı kesme değerler arttıkça azaldı. Daha uygun kesme değerlerin belirlenmesi ve kabul görmesi için daha büyük çalışmalar gerekmektedir.

 

Cite this article as: Yılmaz H, Yavuz U, Üstüner M, Çiftçi S, Yaşar H, Müezzinoğlu B, et al. Longer biopsy cores do not increase prostate cancer detection rate: A large-scale cohort study refuting cut-off values indicated in the literature. Turk J Urol 2017; 43: 297-302

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018