ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Özgün Araştırma
Prostat adenokarsinomunun duktal variyantı ksenotropik fare lösemisi virüsüyle ilişkili virüs (XMRV) enfeksiyonu barındırmaktadır: Prostat kanseri alt tipinde yeni bir bulgu
1 Department of Pathology, College of Medicine, Ziauddin University, Karachi, Pakistan  
2 Department of Pathology, Dow International Medical College, Dow University of Health Sciences, Karachi, Pakistan  
3 Department of Nephrology, Kidney Center – Postgraduate Training Institute, Karachi, Pakistan  
Turk J Urol 2017; 43: 268-272
DOI: 10.5152/tud.2017.85451
Anahtar Kelimeler: Asiner; adenokarsinom; duktal; XMRV.
Özet

Amaç: Ksenotropik fare lösemi virüsüyle ilişkili virüs (XMRV), insan prostat adenokarsinomunda 10 yıl önce tanımlanmış ilk gama retrovirüstür. Daha sonra yapılan araştırmalar, XMRV’nin prostat kanseri örneklerinde çok az olduğunu ve yaygın olmadığını belgelemiştir. Ancak prostat adenokarsinomlarının alt tiplerinde XMRV’nin durumu henüz araştırılmamıştır. Bu çalışmada XMRV ile prostat adenokarsinomu (asiner, duktal ve diğer nadir görülen tipler) arasındaki ilişkiyi araştırdık.

 

Gereç ve yöntemler: Yeni tanı konmuş prostat karsinomlarının formalinle tespit edilmiş, parafine gömülmüş doku örnekleri ve XMRV olgu kontrol analizimizde arşivlenmiş prostat kanseri dokusu örnekleri kullanılarak, prostat kanserinin farklı alt tiplerinde XMRV DNA ‘nın prevalansı araştırılmıştır. Ticari primer set kullanılarak polimeraz zincir reaksiyonuyla - geniş spektrumlu XMRV DNA amplifikasyonu yapılmıştır.

 

Bulgular: Bu çalışmaya prostat kanserli 100 hasta dahil edilmiştir. Papiller ve kribriform histolojik özellikler gösteren sekiz duktal adenokarsinomun dördünde (%50) XMRV DNA saptanmıştır. Asiner (0/91) ve müsinöz karsinomlar (0/1) da dahil diğer adenokarsinom variyantında XMRV DNA saptanmamıştır. XMRV pozitif olguların çoğunda kanser biyolojik olarak agresif olup, erken yaşta tanı almıştır.

 

Sonuç: Duktal adenokarsinomlar XMRV DNA ile anlamlı olarak ilişkiliyken prostat kanserinin diğer histolojik variyantlarının XMRV enfeksiyonuyla ilişkili olmadığı görünmektedir.

 

Cite this article as: Baig FA, Mirza T, Hamid A, Syed S, Jamal Q. Ductal variant of prostate adenocarcinoma harbor Xenotropic murine leukemia virus related virus (XMRV) infection: a novel finding in subtype of prostate cancer. Turk J Urol 2017; 43: 268-72

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018