ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Davetli Derleme
Yaşlanan erkekte erektil disfonksiyon
1 Department of Urology, Ankara University School of Medicine, Ankara, Turkey  
Turk J Urol 2017; 43: 247-251
DOI: 10.5152/tud.2017.70482
Anahtar Kelimeler: Ateroskleroz; diabetes mellitus; erektil disfonksiyon; hipogonadizm
Özet

Erektil disfonksiyon (ED) özellikle yaşlanan erkekleri ilgilendiren bir sağlık problemidir ve artan yaşam beklentisi ile daha da önemli bir sağlık problem haline gelmektedir. ED için temel risk faktörleri olan hipertansiyon, dislipidemi, diabetes mellitus ve aterosklerotik kalp hastalığı aynı zamanda yaşlanan popülasyonda da daha sık görülmektedir. Bu derlemede ED’de yaşa bağlı meydana gelen değişiklikleri vurgulamak ve hasta değerlendirmesi ve tedavisi için bazı önerilerde bulunmak amaçlanmıştır.

Cite this article as: Gökçe Mİ, Yaman Ö. Erectile dysfunction in the elderly male. Turk J Urol 2017; 43: 247-51

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018