ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Davetli Derleme
Skor 3 prostat lezyonları: PI-RADS v2 için gri bölge
1 Department of Surgical and Biomedical Sciences, Division of Radiology 2, Perugia University, S.Maria Della Misericordia Hospital, S. Andrea Delle Fratte, Perugia, Italy  
2 Division of Urology, University Hospital, Modena, Italy  
3 Department of Experimental Medicine, Magrassi Lanzara, Second University of Naples, Italy  
Turk J Urol 2017; 43: 237-240
DOI: 10.5152/tud.2017.01058
Anahtar Kelimeler: Lezyon volümü; manyetik rezonans görüntüleme; prostat kanseri.
Özet

Prostat Görüntüleme Raporlama ve Veri Sisteminin 2. sürümü (PI-RADS v2) skor 3 lezyonlarının klinik yönetimine (biyopsi veya biyopsi yapılmaması) ilişkin kesin bir öneri sunmamaktadır. Biparametrik Manyetik Rezonans Görüntüleme (bpMRG) [(T2-ağırlıklı (T2WI) ve difüzyon ağırlıklı] ile lezyonun hesaplanmış biparametrik volümü kestirim değeri 0,5 mL olduğunda; multiparametrik MRG (mpMRG) ile PI-RADS v2 skor 3 kategorisine dahil edilmiş lezyonlar iki alt gruba ayrılmaktadır: a) Volümü <0,5 mL olan yavaş büyüyen veya düşük riskli lezyonlar ve b) Volümü ≥0,5 mL olan önemli veya yüksek riskli lezyonlar. mpMRG ile PI-RADS v2 skor 3'e dahil edilmiş lezyonlar için aşağıdaki tümör yönetimini önermekteyiz: 1) Alt grup a (düşük riskli lezyon): Klinik gözetim (yaş ve klinik bilgilerin doğru değerlendirmesi; prostat spesifik antijen değerinin periyodik izlemi ve bir yıl sonra bpMRG’nin tekrarı); 2) Alt grup b (yüksek riskli lezyon): Hedefe yönelik biyopsi. Önerilen bu yönetim gereksiz biyopsileri %50 oranında azaltırken önemli prostat kanseri tanı oranını %30’un üstüne çıkartacaktır. Bu sonuçlar PI-RADS skor 3 lezyonlarına optimal yaklaşımı belirlemede PIRADS v2’nin basitleştirilmesini önermekte ve radyologları MRG’de saptanan lezyon volümünü önemsemeye teşvik etmektedir.

 

Cite this article as: Scialpi M, Martorana E, Aisa MC, Rondoni V, D'Andrea A, Bianchi G. Score 3 prostate lesions: a gray zone for PI-RADS v2. Turk J Urol 2017; 43: 237-40

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018