ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Özgün Araştırma
Lazer kaynaklı dağılım spektroskopisi üriner sistem taşlarının analizinde güvenilir bir yöntemdir
1 Department of Urology, Kocaeli University School of Medicine, Kocaeli, Turkey  
2 Clinic of Urology, Sivas Numune Hospital, Sivas, Turkey  
3 Clinic of Urology, Hakkari State Hospital, Hakkari, Turkey  
4 Laser Technologies Research and Application Center, Kocaeli University, Kocaeli, Turkey  
Turk J Urol 2016; 42: 21-26
DOI: 10.5152/tud.2016.76402
Anahtar Kelimeler: Lazer spektroskopi; taş analizi; üriner sistem taşları; X ışını toz kırınım
Özet

Amaç: Üriner sistem taş analizinde, yeni bir yöntem olan lazer kaynaklı dağılım spektroskopisini (LKDS) geleneksel olarak kullanılan X ışını toz kırınım (XTK) tekniği ile karşılaştırmak.

 

Gereç ve yöntemler: Toplamda 65 hasta bu prospektif çalışmaya dahil edildi. Taşlar hastalardan cerrahi ya da şok dalga tedavisi sonrasında elde edildi. Tüm taşlar 2 eşit parçaya ayrıldı. Parçalardan biri LKDS, diğeri ise XTK ile analiz edildi. Sonuçlar kappa (κ) ve Spearman korelasyon katsayı testleri kullanılarak karşılaştırıldı.

 

Bulgular: LKDS yöntemi ile 95, XTK tekniği ile 88 taş bileşeni saptandı. LKDS yöntemi ile 40 taş tek bileşenli, 20 taş iki bileşenli, 5 taş ise üç bileşenli olarak tanımlandı. XTK tekniği ile 42 taş tek bileşenli, 22 taş iki bileşenli ve sadece 1 taş üç bileşenli olarak tanımlandı. Taş tiplerini belirleme açısından LKDS ile XTK testleri arasında güçlü bir ilişki vardı. (Spearman korelasyon katsayısı=0,866; p<0,001). Her iki teknikte de tek bileşen saptanan 38 taş için yapılan karşılaştırmada, her iki teknik arasında mükemmel bir uyumluluk olduğu gözlendi (κ indeksi=0,910; Spearman korelasyon katsayısı=0,916; p<0,001).

 

Sonuç: Çalışmamız LKDS’nin üriner sistem taş analizinde geçerli ve güvenilir bir yöntem olduğunu göstermektedir. Bunun yanı sıra, daha basit, ucuz ve tahrip edici olmayan bir tekniktir. Daha fazla hasta sayısının olduğu çalışmalarla da desteklendiği takdirde, LKDS üriner sistem taş analizi için günlük pratikte güvenle kullanılabilir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018