ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Özgün Araştırma
Y kromozomu mikrodelesyonlarının infertil erkeklerdeki sıklığı.
1 Department of Urology, Erciyes University School of Medicine, Kayseri, Turkey  
2 Department of Medical Genetics, Erciyes University School of Medicine, Kayseri, Turkey  
Turk J Urol ; : -
DOI: 10.5152/tud.2018.73669
Anahtar Kelimeler: AZF; erkek infertilitesi; Y kromozomu mikrodelesyonu
Özet

 

Amaç: İnfertil erkeklerde Y kromozomu mikrodelesyonlarının sıklığını ve özelliklerini belirlemek.


Gereç ve yöntemler: Çalışmaya 1616 infertil erkek dahil edildi. Olgular infertilite etiyolojisi ve semen analizine göre gruplara ayrıldı. Gruplara göre Y kromozomu mikrodelesyonlarının sıklığı ve özellikleri incelendi.


Bulgular: Y kromozomu mikrodelesyonu 1616 olgunun 54'ünde (%3,3) saptandı. Mikrodelesyonlar en sık AZFc bölgesinde (%48,1) idi. Olgular infertilite nedenlerine göre gruplandırıldığında, bazı gruplarda (Klinefelter Sendromu, hipogonadotopik hipogonadizm vakaları, ductus deferens agenezisi olan vakalar ve 47, XYY karyotipi olan olgular) Y kromozomu mikrodelesyonları saptanmadı.


Sonuç: Y kromozomu mikrodelesyonları bazı infertilite alt gruplarında oldukça sık tespit edildi ancak bazılarında hiç tespit edilemedi. Bu nedenle, infertil bir erkeğin fizik muayene, semen analizi, hormonal değerlendirmeler ve gerektiğinde karyotip analizi ile detaylı olarak değerlendirilmesi, hangi hastada Y kromozomu mikrodelesyon analizinin gerekli olduğunu öngörebilir ve maliyet artışını önleyebilir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018