ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Özgün Araştırma
Hipospadiyas onarımının uzun süreli takibi-epididimoorşit ile gelen erişkinlerde üretra darlığının dışlanması gerekir
1 Department of Urology, Ege University School of Medicine, İzmir, Turkey  
Turk J Urol 2018; 44: 162-165
DOI: 10.5152/tud.2018.87947
Anahtar Kelimeler: Anorektal malformasyon; epididimoorşit; hipospadiyas; üretra darlığı; idrar yolu enfeksiyonu
Özet

 

Amaç: Epididimoorşit (EO) çocuklarda idrar yolu enfeksiyonlarının iyi bilinen bir komplikasyonudur. Genellikle hipospadiyas onarımı yapılan veya özellikle üretra darlığıyla sonuçlanan anorektal malformasyon  cerrahisi geçiren çocuklarda görülür. Ancak çocukken hipospadiyas cerrahisi geçirmiş erişkinlerde üretra darlığının bir komplikasyonu olan EO literatürde belgelenmemiştir.

 

Gereç ve yöntemler: Çocukken proksimal hipospadiyas onarım cerrahisi geçirmiş dört erişkinin retrospektif gözden geçirmesini sunmaktayız. Dört erkek de bize EO ile gelmişti. Üretra darlığı varlığını dışlamak için ayrıntılı olarak araştırılmışlardır.

 

Bulgular: Üç hastada üretra darlığı olup üçü dilatasyona iyi yanıt vermiş, birine sistoskopi ve optik internal üretrotomi gerekmiştir. Dördüncü hastada üretra darlığı yoktu. Bu hastada EO’nun işeme sırasında aşırı ıkınmaya bağlı olarak seminal veziküllere reflü olmasına bağlı olduğu düşünülmektedir.

 

Sonuç: Hipospadiyas onarımı olmuş EO ile gelen her yetişkin hastada üretra darlığının ekarte edilmesi gerekir. Hipospadiyas cerrahisi sonrası üretra darlıkları olanlar dilatasyon ve endoskopik üretrotomiye iyi yanıt vermektedirler.

 

Cite this article as: Bhandarkar KP, Kittur DH, Patil SV, Jadhav SS. Long term follow up of proximal hypospadias repair-urethral stricture should be excluded in adults who present with epididymo-orchitis. Turk J Urol 2018; 44(2): 162-5.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018