ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Olgu Sunumu
Primer yüksek dereceli testis leyomiyosarkoması: Genç erkekte seyrek görülen bir malinite
1 National Institute of Pathology (ICMR) Safdarjung Hospital, New Delhi, India  
2 Department of Urology, Safdarjung Hospital, New Delhi, India  
Turk J Urol 2018; 44: 178-181
DOI: 10.5152/tud.2017.15821
Anahtar Kelimeler: İmmünohistokimya; leyomiyosarkom; testis
Özet

Yirmi yedi yaşında bir erkek giderek artan sol skrotal kitle ile geldi. Tıbbi öyküsünde önemli bir özellik yoktu. Sol skrotal ultrason testis içinde solid ve kistik özellikleri olan bir kitleyi gösterdi. Laboratuvar araştırmaları serum alfa fetoprotein, beta human koriyonik gonadotropin ve laktat dehidrogenazın normal seviyelerde olduğunu ortaya çıkardı. Testis malinitesi kuşkusuyla sol yüksek orşiyektomi uygulandı. Histopatolojik inceleme ve immün boyamadan sonra yüksek dereceli primer testis leyomiyosarkom tanısı konuldu.  Literatürde yaş ortalaması 50 olan az sayıda primer intratestiküler leyomiyosarkom bildirilmiştir. Anabolik steroid kullanımı, testisin germ hücreli tümörleri, testis inflamasyonu ve lösemi için testise radyasyon gibi predispozan faktörlerinin var olduğu durumlarda daha genç kişilerde de raporlanmıştır. Bilinen predispozan faktörleri olmayan genç bir erkekte yüksek dereceli bir leyomiyosarkom olgusunu sunuyoruz.

 

Cite this article as: Siraj F, Sharma S, Rai CB, Vasudeva P. Primary high grade testicular leiomyosarcoma: A rare malignancy in a young male. Turk J Urol 2018; 44(2): 178-81.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018