ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Özgün Araştırma
Robotik perineal radikal prostatektomi ve perineal yaklaşımla robotik pelvik lenf nodu disseksiyonu: Tugcu Bakırköy Tekniği
1 Department of Urology, University of Health Sciences, İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
2 Department of Urology, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
Turk J Urol 2018; 44: 114-118
DOI: 10.5152/tud.2018.24603
Anahtar Kelimeler: Disseksiyon; lenf; nodu; perineal; prostatektomi; robotik
Özet

 

Amaç: Tuğcu Bakırköy Tekniği olarak adlandırdığımız robotik perineal radikal prostatektomi ve pelvik lenf nodu disseksiyonu tekniğini tanımlamak ve 7 hastada uyguladığımız bu tekniğin sonuçlarını sunmaktır.

 

Gereç ve yöntemler: Kliniğimizde Da Vinci Xi HD Surgical System (Intuitive Surgical, Inc., Sunnyvale, California, ABD) single Gel-port platform kullanılarak 7 hastaya robotik perineal radikal prostatektomi ve pelvik lenf nodu disseksiyonu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon 4 aşamada yapılmaktadır. Birinci aşama açık perineal disseksiyon ve Gel-port yerleştirilmesi, ikinci aşama robotik sistemin docking yapılıp robotik perineal radikal prostatektomi yapılması, üçüncü aşama robotik pelvik lenf nodu disseksiyonu yapılması ve dördüncü aşama veziko-üretral anastomozun yapılmasıdır. Bakırköy Tekniği’nin uygulandığı 7 hastanın peroperatif ve postoperatif bulgularını sunmayı amaçladık.

 

Bulgular: Bu tekniğin uygulandığı 7 hastada tüm operasyonlar tek cerrah tarafından herhangi bir komplikasyon gerçekleşmeden tamamen robotik prosedür ile yapıldı. Preoperatif, peroperatif ve postoperatif verilere baktığımızda 62,1±8 yaş, 28,2±0,7 kg/m2, 10,7±3 ng/mL, 41±11,1 cc, 184,1±20,2 dakika, 64,2±15,3 cc, 2,1±0,6 gün, 7,8±0,8 gün sırasıyla ortalama yaş, ortalama vücut kitle indeksi, ortalama PSA değeri, prostat volümü, operasyon süresi, ortalama kan kaybı, ortalama hospitalizasyon, ortalama üretral kateter çekilme süresidir. Postoperatif patoloji sonuçlarına göre 3 hastada lenf nodu metastazı saptanırken bir hastada cerrahi sınır pozitif olarak geldi.

 

Sonuç: Robotik sistemle daha önceden kadavra modelinde uygulanan bir tekiniğin kliniğimizde ilk defa canlıda güvenle uygulanabileceğini ortaya koyduk, canlıda ilk kez uygulanan bu tekniği Tuğcu Bakırköy Tekniği olarak adlandırdık. Bu yöntem klasik yöntemlerle üstesinden gelinemeyecek durumlarda önemli bir alternatif teknik olacaktır. Bu yöntemin günlük pratiğe yaygın olarak girmesi için çok fazla sayıda hastaya bu tekniğin uygulanması ve ileri düzey çalışmalara ihtiyaç vardır.

 

Cite this article as: Tuğcu V, Akça O, Şimşek A, Yiğitbaşı İ, Yenice MG, Şahin S, et al. Robotic perineal radical prostatectomy and robotic pelvic lymph node dissection via a perineal approach: The Tugcu Bakirkoy Technique. Turk J Urol 2018; 44(2): 114-8.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018