ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Olgu Sunumu
HIV negatif hastada Skrotal Kaposi Sarkomu: Olgu sunumu ve literatür derlemesi
1 Department of Urology, Health Science University Bakırköy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
2 Department of Dermatology, Health Science University Bakırköy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
Turk J Urol 2018; 44: 182-184
DOI: 10.5152/tud.2017.68366
Anahtar Kelimeler: Human herpes virus tip-8; Kaposi Sarkomu; Skrotal Kaposi
Özet

 

Kaposi Sarkomu (KS) genellikle deriyi etkileyen, iç organ tutulumu ile sistemik olabilen vasküler endotelyumdan köken alan bir malignitedir. KS’nun insan immün yetmezlik virüsü (HIV) enfeksiyonu ile ilişkisi iyi bilinmektedir. Ürogenital sistemde izole skrotal KS görülme oranı oldukça nadir olup, HIV-negatif hastada skrotal KS birkaç vaka ile sınırlıdır. Bu olgu sunumunda 81 yaşında HIV-negatif erkek hastada skrotumda bulunan viyolese nodüler lezyonlardan alınan biyopsi sonucu KS ile uyumlu bulundu ve sistemik taramasında patoloji saptanmadı. Hastaya izole skrotal KS tanısı ile skrotumdaki lezyonlara yönelik cerrahi eksizyon yapıldı. KS, HIV-negatif hastalarda nadirdir ve insan herpes virus 8 enfeksiyonu ile ilişkilidir.

 

Cite this article as: Yenice MG, Varnalı E, Şeker KG, Kavak A, Tuğcu V. Scrotal Kaposi's Sarcoma in HIV-negative patient: a case report and review of the literatüre. Turk J Urol 2018; 44(2): 182-4.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018