ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Özgün Araştırma
Türkiye'deki üç infertilite kliniğinin erkek infertilitesi, azoospermi ve kriptozoospermi insidansı
1 Medipol University, International School of Medicine, REMER (Regenerative And Restorative Medicine Research Center), İstanbul, Turkey  
2 Medipol University School of Medicine, REMER (Regenerative And Restorative Medicine Research Center), İstanbul, Turkey  
3 Medicana Çamlıca Hospital, IVF Center, İstanbul, Turkey  
4 Florence Nightingale Hospital, IVF Unit, İstanbul, Turkey  
5 Reyap Hospital, IVF Unit, Tekirdağ, Turkey  
6 Department of Urology, University of Health Sciences, Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
Turk J Urol 2018; 44: 109-113
DOI: 10.5152/tud.2018.59196
Anahtar Kelimeler: Azoospermi; kriptozoospermi; infertilite
Özet

 

Amaç: Semen parametreleri erkek infertilitesi ile direkt ilişkilidir. Erkek faktörlü infertilite, azoospermi ve kriptozoospermi insidansı coğrafi bölge, yaş, meslek ve vücut ağırlığı gibi birçok faktöre göre değişmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de 3 farklı infertilite kliniğine infertilite nedeniyle başvuran hastalar arasında erkek faktörlü infertilite, azoospermi ve kriptozoospermi oranlarını belirlemek ve bu hastaların sonuçlarını analiz etmektir.

 

Gereç ve yöntemler: Mart 2011 ve Ekim 2016 tarihleri arasında, Türkiye’de 3 farklı infertilite kliniğine infertilite nedeniyle başvuran 9733 erkek çalışmaya alınmıştır.

 

Bulgular: Hastaların 3114’ünde (%32) erkek faktörlü infertilite (azoospermi ve kriptospermi vakaları dahil) belirlenmiştir. Hastaların 570’inde (%5,85) azoospermi, 850’sinde (%8,73) kriptozoospermi belirlenmiştir. Azoospermi vakaları erkek infertilite vakalarının %18,3’ünü, kriptozoospermi vakaları ise %27,2’sini oluşturmaktadır. Azoospermik ve kriptozoospermik hastalarda tanısal ya da oosit toplama işlemi ile eşlenik testiküler sperm ekstraksiyonu gruplarının sperm bulma oranları benzer (%16,39-%41,3 sırasıyla) bulunmuştur.

 

Sonuç: Elde edilen sonuçlar in vitro fertilizasyon siklusu ve TESE vakalarını tahmin etmede ve bu veriler ışığında sosyal güvenlik politikalarının belirlenmesine, üreme potansiyelinin belirlenmesi ve bu veriler ışığında ulusal sağlık politikaları belirlenmesine yardımcı olacaktır. Veriler aynı zamanda hastalara tedavi seçenekleri arasında karar vermelerine ve ürologlara konu ile ilgili yönlendirme yaparken fayda sağlayacaktır.

 

Cite this article as: Karabulut S, Keskin İ, Kutlu P, Delikara N, Atvar Ö, Öztürk Mİ. Male infertility, azoozpermia and cryptozoospermia incidence among three infertility clinics in Turkey. Turk J Urol 2018; 44(2): 109-13.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018