ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Derleme
Multiparametrik manyetik rezonans görüntüleme: Tekniğe genel bakış, prostat biyopsisindeki genel uygulamaları ve geleceği
1 University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, Texas, USA  
Turk J Urol 2018; 44: 93-102
DOI: 10.5152/tud.2018.56056
Anahtar Kelimeler: Fokal terapi; füzyon biyopsi; multiparametrik MRG; prostat kanseri
Özet

 

Multiparametrik MRG (mpMRG), prostat kanseri tespiti ve risk sınıflamasındaki paradigmaları değiştirmeyi başarmıştır. Kılavuzlarda, gayet net bir şekilde, negatif bir biyopsiden sonra klinik şüphenin devamı halinde önerilmektedir. Ayrıca prostat spesifik antijen (PSA) yüksekliğine eşlik eden şüpheli bulgular varlığında ilk biyopside ve aktif izlem hastalarında da önerilmektedir. Multiparametrik MRG (mpMRG), klinik muayene, PSA ve sistematik biyopsinin bir tamamlayıcısıdır ve küçük boyutlu ve dereceli lezyonlarda atlama ihtimali hala vardır. Teknolojideki ilerleme ve fokal terapilerin daha çok benimsenmesi ile mpMRG kullanımının daha da önemli hale gelmesi ve kullanımının yaygınlaşması ihtimali yüksektir. Biz bu yazıda mpMRG ve prostat kanseri tanı, risk sınıflaması ve takibindeki kullanımı ile ilgili kısa bir özet sunduk.

 

Cite this article as: Demirel HC, Davis JW. Multiparametric magnetic resonance imaging: Overview of the technique, clinical applications in prostate biopsy and future directions. Turk J Urol 2018; 44(2): 93-102.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018