ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Özgün Araştırma
Epididimin pozisyonel varyasyonları infertiliteyi etkiler mi?
1 Department of Urology, Erciyes University School of Medicine, Kayseri, Turkey  
Turk J Urol ; : -
DOI: 10.5152/tud.2018.60486
Anahtar Kelimeler: Epididim pozisyonu; infertilite; varyasyon
Özet

Amaç: Epididimal pozisyon varyasyonlarının oranını ve bunun seminal parametrelere herhangi bir etkisi olup olmadığını belirlemek.

 

Gereç ve yöntemler: İnfertilite, varikosel ve cinsel gelişmede gecikme nedeniyle kliniğimize başvuran olgularda skrotal muayene sonuçları ve epididim pozisyonları retrospektif olarak incelendi. Skrotal muayene epididimlerin pozisyonu, testislerin volümü, vas deferensin durumu ve varikosel olup olmaması durumlarını içermekteydi. Olgular mililitredeki sperm sayılarına göre gruplara ayrıldı. Veriler gruplar arasında epididim pozisyonlarına göre farklılık olup olmadığı yönünde değerlendirildi.

 

Bulgular: Toplam 5812 epididim değerlendirildi. Sperm sayısına göre (15 milyonun üzerinde, 5-15 milyon arasında ve 5 milyonun altında) ayrılmış gruplar arasında bir veya iki epididimin anterior pozisyonda olması açısından anlamlı fark yoktu (p=0,542). Her grubun kendi içinde yapılan analizlerde de sperm sayı ve motiliteleri epididim pozisyonuna göre farklılık göstermiyordu.

 

Sonuç: Epididimin pozisyonel varyasyonları azımsanmayacak oranda görülmektedir, ancak bu durum ile infertilite arasında açık bir ilişki tespit edilememiştir. Olası yanlış tanı ve tedavi komplikasyonlarından kaçınma açısından, klinik uygulamalar sırasında bu varyasyonlar akılda tutulmalıdır.

 

Cite this article as: Bhandarkar KP, Kittur DH, Patil SV, Jadhav SS. Long term follow up of proximal hypospadias repair-urethral stricture should be excluded in adults who present with epididymo-orchitis. Turk J Urol 2017; 44: DOI: 10.5152/tud.2018.87947

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018