ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Özgün Araştırma
Nonobstrüktif azoospermisi olan hastalarda vücut kitle indeksi, hormon profili ve testis hacmi, mikrocerrahi sperm ekstraksiyonunda sperm elde etme oranlarını etkiler mi?
1 Department of Urology, Ege University School of Medicine, İzmir, Turkey  
Turk J Urol ; : -
DOI: 10.5152/tud.2017.80000
Anahtar Kelimeler: Vücut kitle indeksi; follikül stimüle edici hormon; luteinizan hormon; nonobstrüktif azoospermi; sperm elde edilmesi
Özet

Amaç: Çalışmamızda, nonobstrüktif azoospermi (NOA) olan hastalarda mikrocerrahi sperm ekstraksiyonunda (MikroTESE) vücut kitle indeksi (VKİ), follikül stimüle edici hormon (FSH), luteinize edici hormon (LH) seviyeleri ve ortalama testis hacimlerinin sperm elde edilmesine etkisini değerlendirmek amaçlandı.

 

Gereç ve yöntemler: NOA olan 282 infertil hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. Normal karyotipi olan ve Y mikrodelesyonu olmayan hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastalar VKİ skorlarına göre sınıflandırıldı ve tıbbi öykü, fizik muayene ve hormonal parametreler değerlendirildi. Veriler, ki kare ve lojistik regresyon analizi ile istatistiksel olarak değerlendirildi ve ameliyat öncesi bulgular ile sperm elde edilmesi arasındaki ilişki araştırıldı.

 

Bulgular: MikroTESE sonrası 282 hastanın sperm elde etme oranı %41,1 bulundu. VKİ’ye göre sınıflandırılan alt gruplar arasında sperm elde edilmesi oranlarında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. FSH ve LH düzeyleri, ortalama testis hacmi ve patolojik bulgular ile sperm elde edilmesi oranları arasında anlamlı korelasyon bulundu.

 

 

Sonuç: Sperm elde edilmesi oranları ile FSH, LH ve testis hacimleri arasında anlamlı bir ilişki saptanmış ancak VKİ grupları arasında sperm elde edilmesi oranlarında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamamıştır.

 

Cite this article as: Karamazak S, Kızılay F, Bahçeci T, Semerci B. Do body mass index, hormone profile and testicular volume effect sperm retrieval rates of microsurgical sperm extraction in the patients with nonobstructive azoospermia? Turk J Urol 2017; 10.5152/tud.2017.80000

 

 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018