ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Özgün Araştırma
Laparoskopik pyeloplasti sırasında antegrat JJ stent yerleştirme, operasyon süresini etkiler mi?
1 Department of Urology, Health Sciences University, Samsun Training and Research Hospital  
Turk J Urol 2017; 43: 497-501
DOI: 10.5152/tud.2017.77775
Anahtar Kelimeler: Antegrat stentleme; laparoskopik pyeloplasti; operasyon süresi; retrograt stentleme
Özet

Amaç: Laparoskopik pyeloplasti uygulanan hastalarda retrograt ve intraoperatif antegrad JJ stent uygulama tekniğinin ameliyat süresi üzerine etkisini göstermeyi amaçladık.

 

Gereç ve yöntemler: Ureteropelvik darlık nedeniyle transperitoneal laparoskopik pyeloplasti yapılan toplam 34 hastanın bulguları retrospektif olarak incelendi. Hastaların 15'ine laparoskopik cerrahiye başlamadan hemen önce retrograt olarak stent uygulaması yapıldı (Grup 1) ve 19 hastaya işlem sırasında antegrat stent yerleştirildi (Grup 2). İki grubun komplikasyonları, total ameliyat süreleri ve stent yerleştirme süreleri geriye dönük olarak karşılaştırıldı.

 

Bulgular: Grup 1 ve Grup 2'de hastaların yaş ortalaması 31,5±15,5 ve 33,2±15,5 yıl (p=0,09); ortalama vücut kitle indeksleri 25,8±5,6 ve 26,2±8,4 kg/m2 idi. Total cerrahi süreleri 128,9±38,9 ve 112,7±21,9 dakika; ortalama JJ stent yerleştirme süresi 12,6±5,4 ve 3,5±2,4 dakika bulundu (p=0,02). Ortalama JJ kateterizasyonun total cerrahi süreye oranı Grup 1’de 0,1; Grup 2’de ise 0,03 (p=0,01) bulundu. Hastane ortalama kalış süresi ve ortalama anastomoz süreleri iki grup arasında benzerdi (p>0,05).

 

 

Sonuç: Laparoskopik pyeloplasti sırasında yapılan antegrad JJ stent uygulaması, retrograt tekniğe göre cerrahi süreyi belirgin olarak kısaltmaktadır. 

 

 

Cite this article as: Bolat MS, Çınar Ö, Akdeniz E.  Does antegrade JJ stenting affect the total operative time during laparoscopic pyeloplasty? Turk J Urol 2017; 43(4): 497-501.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018