ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Özgün Araştırma
Robot yardımlı perineal radikal prostatektomi: ilk 15 vaka
1 Department of Urology, University of Health Sciences, İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
2 Department of Urology, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
Turk J Urol 2017; 43: 476-483
DOI: 10.5152/tud.2017.35488
Anahtar Kelimeler: Perineal prostatektomi; radikal prostatektomi; robotik cerrahi
Özet

Amaç: Minimal invaziv teknikler günümüzde cerrahi morbidite ve mortaliteyi azaltmak için daha sık kullanılmakta ve tercih edilmektedir. Özellikle radikal perineal prostatektomide (RPP) dar ve derin alanda çalışıldığı için ergonomik açıdan birçok zorlukları içermektedir. Bu sebeplerden dolayı RPP sadece deneyimli merkezlerde yapılmaktadır. Robotik RPP (r-RPP) bu zorlukları aşmak için geliştirilmiştir. Çalışmamızda r-RPP ilk deneyimlerimizi sunmayı amaçladık.

 

Gereç ve yöntemler: Kasım 2016 ile Şubat 2017 tarihleri arasında 15 hastaya merkezimizde r-RPP uygulanmıştır. Lokal ileri hastalığı dışlamak için tüm hastalarımıza multiparametrik manyetik rezonans görüntüleme (mp-MRG) yapıldı. Kronik obstruktif akciğer hastalığı ve lokal ileri prostat kanseri olan hastalara bu yöntem uygulanmadı. Hastalara egzajere litotomi pozisyonu verilerek 15 derece Trendelenburg pozisyonu verildi. Cilt ve cilt altı insizyonlarından sonra perineal disseksiyon rekto-üretral kas liflerine kadar genişletildi. Perineye GelPOINT® yerleştirilerek robotik sisteme geçildi.

 

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 60,2±7,8 yıl idi. Hastaların ortalama vücut kitle indeksi 28,8±1,9 kg/m2’ydi. Dört hastada geçirilmiş majör abdominal cerrahi mevcuttu. Preoperatif ortalama prostat spesifik antijen değeri 7,3±2,4 ng/mL’ydi. Ortalama prostat hacmi 40,8±12,4 cc’ydi. Ortalama perineal diseksiyon süresi 60±10,1 dakikaydı. Ortalama konsol süresi 95±11,3 ve toplam operasyon süresi 167±37,4 dakikaydı. Ortalama postoperatif kateterizasyon süresi 8,3±1,7 gündü. Üretral kateterin çıkarılmasından sonra erken kontinans oranı %40 iken, ameliyatın üçüncü ayında kontinans oranı tüm hastalar için %94’e kadar çıktı.

 

Sonuç: Serimizde r-RPP’ nin deneyimli merkezlerde güvenle uygulanabileceğini saptadık. Bu konuda ileri düzey araştırmalara ihitiyaç vardır.

 

 

Cite this article as: Tuğcu V, Akça O, Şimşek A, Yiğitbaşı İ, Şahin S, Taşçı Aİ. Robotic assisted radical perineal prostatectomy: first experience of 15 cases. Turk J Urol 2017; 43(4): 476-83

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018