ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Özgün Araştırma
Adrenokortikal karsinom: Tek merkez deneyimi
1 Clinic of Endocrinology and Metabolism, Harakani State Hospital, Kars, Turkey  
2 Department of Internal Medicine, Uludağ University School of Medicine, Bursa, Turkey  
3 Clinic of Endocrinology and Metabolism, Yusuf İslamoğlu State Hospital, Kastamonu, Turkey  
4 Department of Endocrinology and Metabolism, Uludağ University School of Medicine, Bursa, Turkey  
Turk J Urol 2017; 43: 462-469
DOI: 10.5152/tud.2017.81598
Anahtar Kelimeler: Adrenokortikal karsinom; kemoterapi; mitotan; cerrahi
Özet

Amaç: Adrenokortikal karsinoma, yıllık insidansı milyonda 0,5-2 vaka civarında olan agresif seyirli bir endokrin malignitedir. Prognozu belirleyen en önemli faktörler tanı anında tümörün evresi ve cerrahi başarıdır. Bununla birlikte ileri yaş, tümör çapı, tümörün fonksiyonel olması, yüksek Ki-67 indeksi (>%10), tümörde nekroz varlığı ve yüksek mitotik aktivite kötü prognozla ilişkili diğer faktörlerdir. Çalışmamızda adrenokortikal karsinomda hasta ve tedavi ilişkili faktörlerin prognoza katkısının değerlendirilmesi planlanmıştır.

 

Gereç ve yöntemler: Çalışmamıza 2005-2015 yılları arasında merkezimizde takip edilen 15 adrenokortikal karsinomalı hasta dâhil edildi. Yaş, cinsiyet, tümör çapı, operasyon tipi, operasyon sonrası rezeksiyon durumu ve adjuvan tedavinin toplam sağkalım ve hastalıksız sağkalım üzerine etkileri analiz edildi.

 

Bulgular: Çalışmamız sonucunda hastalıksız sağkalım 23,32±3,69 ay, toplam sağkalım 36,60±10,78 ay olarak saptandı. Cinsiyet, tümör çapı, tümör evresi, operasyon tipi, hormonal aktivite, tümörde nekroz varlığı, izlemde nüks ve metastaz gelişiminin hastalıksız ve toplam sağkalım üzerine etkisinin olmadığı saptandı. Bununla birlikte postoperatif uygulanan mitotan, kemoterapi ve radyoterapi gibi adjuvan tedavilerin hastalıksız sağkalım üzerine etkisi gözlenmezken, toplam sağkalımı istatistiksel olarak anlamlı arttırdığı tespit edildi. 

 

 

Sonuç: Adrenokortikal karsinomlar operasyon sonrası tam rezeksiyon sağlansa dahi izlemde nüks ve metastazların görülebildiği ve uzun vadeli sağkalımın düşük olduğu kötü prognoza sahip tümörlerdir. Bu nedenle hastalar preoperatif dönemde operasyon tipi belirlenirken iyi değerlendirilmeli, operasyon ve operasyon sonrası izlem deneyimli merkezlerde yapılmalıdır. Bununla birlikte adjuvan tedavilerin sağkalıma olan olumlu etkileri nedeniyle tüm hastalar postoperatif mitotan başta olmak üzere adjuvan tedavilerin gerekliliği açısından değerlendirilmelidir.

 

 

Cite this article as: Şişman P, Şahin AB, Peynirci H, Cander S, Öz Gül Ö, Ertürk E, et al. Adrenocortical carcinoma: Single center experience. Turk J Urol 2017; 43(4): 462-9

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018