ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Özgün Araştırma
Ön üretra darlığının tanısına karar vermede yeni bir yöntem: Metilen mavisi boyasının kullanılması
1 Kulkarni Reconstructive Urology Center, Pune, India  
2 Department of Urology, Marmara University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
Turk J Urol 2017; 43: 502-506
DOI: 10.5152/tud.2017.72368
Anahtar Kelimeler: Metilen mavisi; sponjiyofibroz; üretra; üretroplasti; uretra darlığı; üretra rekonstrüksiyonu
Özet

Amaç: Ürolojide anatomik yapıların değerlendirilmesinde metilen mavisinin (MM) kullanılması oldukça iyi bilinmektedir. Üretra darlığı üretrogramda görülen patolojik alanın bir santimetre ötesine uzanabilir. Güncel literatür kısa bulber darlıklarda sponjiyofibrozla daralmış üretra segmentiyle birlikte çevreleyen spongioz cismin eksizyonu sonrası uçuca gergin olmayan anastomozu önermesine rağmen; üretroplastiyle uğraşan bazı merkezler kısa bulber darlıklarda anastomozu bazıları ise ogmentasyonu tercih etmektedir. Bu çalışma ile üretra darlığı tanısında darlık hattının tanımlanmasında ve sponjiyofibrozun değerlendirilmesinde MM’nin kullanımını değerlendirilmiştir.

 

Gereç ve yöntemler: On mg/mL konsantrasyonda 5 cc MM 10 cc salinle seyreltilir. İlk senaryoda MM üretroplasti işleminden önce nazikçe meadan içeri üretraya enjekte edildi. Bu arada MM ile boyanmış üretra segmentinin uzunluğu kaydedilir. İkinci senaryoda kısa bulber darlıkta (MM sponjiyozografisi) insülin iğneleri darlık bölgesindeki spongioz cismin proksimal ve distal uçlarına batırılır. Distaldeki iğneden nazikçe MM verilir. Daha sonra geri kalan iki iğne gözlemlenir. Proksimal iğneden MM’nin gelmesi önemli oranda sponjiyofibrozun olmadığını gösterir ve bukkal ogmentasyon gerçekleştirilir. Metilen mavisinin gelmemesi önemli oranda sponjiyofibroz varlığını gösterir ve eksizyon anastomozu yapılır.

 

Bulgular: Dört yüz doksan iki ardışık olgu 2010 ile 2014 yılları arasında prospektif olarak değerlendirilmiştir. Olguların %94’ünde (n=464) darlığın başarıyla ve doğru olarak boyandığı gözlenmiştir. Makroskopik olarak normal görünümlü ürotelyum pembe renkte kalmıştır. Histopatoloji boyalı üretrada darlık olduğunu doğrulamıştır. Yirmi iki kısa bulber idiyopatik darlığın 18’inde (%82) darlıkta MM görülmüş ve üretra transeksiyonundan kaçınılmıştır. MM görülmeyen 4 (%18) olguda primer eksizyon ve anastomoz gerçekleştirilmiştir. Bilinen herhangi bir alerjik komplikasyon olmamıştır.

 

Sonuç: Metilen mavisi üretra lümenini ve ogmentasyon gerektiren darlık bölgesini tam olarak tanımlamaya yardımcı olur. Kısa bulber darlıklarda MM sponjiyografisi, uygulanacak üretra onarımının tipini (ogmentasyon veya eksizyon + anastomoz) belirlemede yararlı bir kılavuz olarak kullanılabilir.

 

 

Cite this article as: Joshi P, Kaya C, Surana S, Desai DJ, Orabi H, Iyer S, et al. A novel method in decision making of anterior urethral stricture diagnosis: Using methylene blue dye. Turk J Urol 2017; 43(4): 502-6.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018