ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Özgün Araştırma
Resveratrolün testis toksisitesi oluşturulmuş farelerde testiküler germ hücreleri üzerine koruyucu etkisi
1 Department of Pharmacology, Ahi Evran University School of Medicine, Kırsehir, Turkey  
2 Department of Histology and Embriyology, Ahi Evran University School of Medicine, Kırsehir, Turkey  
3 Department of Pharmacology, Eskişehir Osmangazi University School of Medicine, Eskişehir, Turkey  
Turk J Urol 2017; 43: 444-450
DOI: 10.5152/tud.2017.34101
Anahtar Kelimeler: Fare; resveratrol; testis; toksisite
Özet

Amaç: Bu çalışmada amaç vinil sikloheksen diepoksid (VCD) ile testiküler toksisite oluşturulmuş farelerde resveratrolün olası faydalı etkilerini incelemektir.

 

Gereç ve yöntemler: Çalışmada 28 günlük toplam otuz altı adet Swiss Albino erkek fare kullanıldı. Çalışma 320 mg/kg/gün VCD ile ve VCD kullanılmadan resveratrol verilerek iki aşamada oluşturuldu. İlk aşamada gruplar kontrol ve resveratrol tedavi grubu, ikinci aşamada ise VCD ve VCD+ resveratrol grupları olarak belirlendi. Tedavinin sonunda testis ağırlığı/ vücut ağırlığı oranları (TA/VA), testis yaş/kuru ağırlığı oranları (TKA/TYA) hesaplandı. BAX ve Bcl2 uygulanarak immunohistokimyasal boyama ve Hematoksilen ve Eozin (H&E) boyama uygulanarak histolojik analiz yapıldı. Serum testesteron, FSH ve LH seviyeleri uygun ticari ELİSA kit ile ölçüldü. 

 

Bulgular: Resveratrol doz bağımlı olarak TA/VA oranlarını artırmış, TKA/TYA oranlarını azaltmıştır (p<0,05). 20 mg/kg resveratrol VCD ile testis toksisitesi oluşturulan farelerde testesteron, LH, FSH seviyelerini iyileştirmiştir (p<0,001). Resveratrol ayrıca VCD maruziyetinden sonra apoptotik indeks ve testiküler seminifer tubul epitel yükseklik değerlerini de anlamlı bir şekilde düzeltmiştir (p<0,001).

 

Sonuç: Bu sonuçlara göre resveratrol özellikle testiküler toksisite nedeni ile infertilite oluşan erkeklerde protektif ve/veya terapotik ajan olarak kullanılabilir.

 

 

Cite this article as: Özatik FY, Özatik O, Yiğitaslan S, Çengelli Ünel Ç, Erol K. Protective role of resveratrol on testicular germ cells in mice with testicular toxicity. Turk J Urol 2017; 43(4): 444-50.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018