ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Özgün Araştırma
Üriner sistem enfeksiyonu olan çocuklarda renal skarın biyobelirteçleri olarak üriner matriks metalloproteinaz -9 ve metalloproteinaz-1 doku inhibitörü
1 Department of Radiology, Mazandaran University of Medical Sciences School of Medicine, Pasdaran Avenue Sari, Iran  
2 Antimicrobial Resistant Nosocomial Infection Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences, Pasdaran Avenue Sari, Iran  
3 Molecular and Cell Biology Research Center, Department of Immunology, Mazandaran University of Medical Sciences School of Medicine, Pasdaran Avenue Sari, Iran  
4 Department of Pediatrics, Mazandaran University of Medical Sciences, School of Medicine, Pasdaran Avenue Sari, Iran  
5 Medical Student, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran  
Turk J Urol 2017; 43: 536-542
DOI: 10.5152/tud.2017.06337
Anahtar Kelimeler: Çocuk; matriks metalloproteinaz; piyelonefrit; metalloproteinaz-1’in doku inhibitörü, idrar yolu enfeksiyonu, vezikoüreteral reflü
Özet

Amaç: Altı yaş altı çocukların %1,8-6,6’sında üriner sistem enfeksiyonu oluşmaktadır. Bu çalışmanın amacı akut piyelonefritli (APN) renal skarlaşma geliştirme potansiyeli olan çocuklarda matriks metalloproteinaz -9 (MMP9) ve metalloproteinaz-1 doku inhibitörü (TIMP1) adlı iki biyobelirtecin idrardaki konsantrasyonlarını değerlendirmekti.

 

Gereç ve yöntemler: Bir APN atağı geçirmiş çocuklar iki gruba ayrılmıştır. Grup 1 skarlaşma gösteren APN’li, Grup 2 ise APN’li ancak normal DMSA bulguları olan çocukları içermiştir. Enfeksiyonun akut döneminde idrar MMP9 ve TIMP1 düzeyleri ölçülmüştür. Kestirim değerlerinin hesaplanmasına olanak tanımak için alıcı işletim karakteristik eğrisi oluşturulmuştur.

 

Bulgular: Çalışmaya Grup 1 (16 kız çocuk) ve Grup 2 (36’sı kız ve 2’si erkek çocuk) olmak üzere toplam 61 çocuk dahil edilmiştir. Grup 1’de MMP9 ve TIMP1 düzeyleri anlamlı derecede daha yüksekti (sırasıyla p=0,022 ve 0,037). İki grubun karşılaştırılmasında ölçülen kestirim değerleri (MMP9 için) 75,5 ng/mL %62,5 duyarlılık, %71,5 özgüllük, %48 PPV ve %82 NPV; (TIMP1 için) 16,1 ng/mL %75 duyarlılık, %55,3 özgüllük, %41 PPV ve %84 NPV ve (MMP9×TIMP1 için) 1310,7 ng/mL %75 duyarlılık, %60,5 özgüllük, %44 PPV ve %85 NPV’e sahipti. 

 

Sonuç: Üriner MMP9 ve TIMP1 düzeylerinin değerlendirilmesi renal skar gelişme riski olan APN’li çocukların saptanmasına yardımcı olabilir.

 

 

Cite this article as: Abedi SM, Mohammadjafari H, Rafiei A, Bazi S, Yazdani P. Urinary matrix metalloproteinase 9 and tissue inhibitor of metalloproteinase 1 biomarkers for predicting renal scar in children with urinary tract infection. Turk J Urol 2017; 43(4): 536-42.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018