ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Davetli Derleme
Metabezite ve ürolojik kanserler
1 Department of Urology, Gazi University School of Medicine, Ankara, Turkey  
Turk J Urol 2017; 43: 410-413
DOI: 10.5152/tud.2017.66502
Anahtar Kelimeler: Metabolik sendrom; metabezite; prostat kanseri; böbrek kanseri
Özet

Metabolik sendrom günümüzün en önemli sağlık sorunlarından bir tanesidir. Toplumda metabolik sendrom sıklığının artması sonucu bu konuda yapılan çalışmalarda artmıştır. Önceleri sadece kardiyovasküler sağlık açısından önemli olduğu kabul edilir iken yeni veriler ile insan sağlığını daha kapsamlı olarak bozduğu ve malignite açısından da tehlike oluşturduğu konusunda bilgiler elde dilmiştir. Buna bağlı olarak metabezite şeklinde yeni bir tanımlama gündeme gelmiştir. Bu derlemede metabezite ve ürolojik kanserler ile ilgili mevcut bilgiler anlatılmıştır.

 

 

Cite this article as: Atan A. Metabesity and urological cancers. Turk J Urol 2017; 43(4): 410-3

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018