ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Davetli Derleme
Prostatın Biparametrik MRG’si
1 Department of Surgical and Biomedical Sciences, Division of Radiology 2, Santa Maria della Misericordia Hospital, Perugia University, Sant’ Andrea delle Fratte, Perugia, Italy  
2 Department of Experimental Medicine, Magrassi Lanzara, Luigi Vanvitelli, Second University of Naples, Naples, Italy  
3 Department of Urology, Clinica Castelli, Bergamo, Italy  
4 Department of Surgical and Biomedical Sciences, Division of Gynaecology, Santa Maria della Misericordia Hospital, Perugia University, Sant’ Andrea delle Fratte, Perugia, Italy  
5 Division of Urology, Portogruaro Hospital, Venice, Italy  
6 Health Management, S. Maria della Misericordia Hospital, Sant’ Andrea delle Fratte, Perugia, Italy  
7 Department of Radiology, Casa Sollievo della Sofferenza Hospital, Foggia, Italy  
8 Department of Surgical and Biomedical Sciences, Division of Gynaecology, Santa Maria della Misericordia Hospital, Perugia University, Sant’ Andrea delle Fratte, Perugia, Italy; 3DIFIC, Medical Area, University of Perugia, Perugia, Italy  
9 Division of Urology, University of Modena, Modena, Italy  
10 Department of Radiology, Campobasso University, C.da Tappino, Campobasso, Italy  
Turk J Urol 2017; 43: 401-409
DOI: 10.5152/tud.2017.06978
Anahtar Kelimeler: Prostat kanseri; biparametrik manyetik rezonans görüntüleme; prostat görüntüleme raporlama ve veri sistemi
Özet

Prostatın biparametrik Manyetik Rezonans Görüntülemesi (bpMRG) hem morfolojik T2-ağırlıklı görüntüleme (T2W) hem de difüzyon ağırlıklı görüntülemeyi (DAG) kombine eden ve kuşkulu prostat kanseri (PKa) hastalarında, prostat kanserini belirleme, lokalize etme ve prostat hedefli biyopsiyi yönlendirmede multiparametrik MRG’ye (mpMRG) alternatif olarak ortaya çıkan bir yöntemdir. BpMRG, mpMRG’nin maliyet, çalışmayı uygulamak için gerekli süre, gadolinyum bazlı kontrast maddelerin kullanımı ve önemli PKa için kuşkulu skor 3 lezyonlarının tedavisini yönlendirememe gibi bazı kısıtlamalarının üstesinden gelmektedir. Deneyimimize göre mpMR’e kıyasla bpMRG ile benzer ve optimal klinik sonuçlar esasen hem transizyonel hem de periferik zonda kuşkulu PKa’nın saptanmasında dominant sekans olduğunu düşündüğümüz DAG ile ilişkilidir. Klinik uygulamada, bpMRG ile standardize edilmiş skorlama sisteminin benimsenmesi, klinik açıdan önemli PKa,’ya tanı koyma olasılığına işaret eder. Her bir kuşkulu kategorinin (1 ile 4 arası) tespiti Prostat Görüntüleme, Raporlama, Arşivleme Veri Sisteminin 2. sürümüne (PI-RADSv2) dayanarak mpMRG’nin güncel yorumlanmasını basitleştirme ve iyileştirme gerekçesini temsil edebilir. Bu derleme makalesinde radyologlar ve ürologlar arasındaki iletişimi kolaylaştırmak için kuşkulu PKa’yı tespite ve her bir kuşkulu PKa’nın tedavisi için bpMRG temelinde basitleştirilmiş PI-RADS’e ilişkin güncel bilgileri bildirmekte ve tanımlamaktayız. 

 

 

Cite this article as: Scialpi M, D’Andrea A, Martorana E, Malaspina C, Aisa MC, Napoletano M, et al. Biparametric MRI of the prostate. Turk J Urol 2017; 43(4): 401-9

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018