ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Olgu Sunumu
Komplet penil cilt nekrozu
1 Department of Urology, Yenimahalle Training and Research Hospital, Ankara, Turkey  
2 Department of Plastic and Reconstructive Surgery, Mehmet Akif İnan Training and Research Hospital, Şanlıurfa, Turkey  
3 Department of Urology, Adıyaman University Training and Research Hospital, Adıyaman, Turkey  
Turk J Urol 2017; 43: 556-559
DOI: 10.5152/tud.2017.17802
Anahtar Kelimeler: Enfeksiyon; nekroz; penis
Özet

Yüzeyel penil cilt enfeksiyonları basit klinik tablodan organ kaybına, ciddi morbidite ve mortaliteye kadar ilerleyebilen değişik tablolarda karşımıza çıkabilir. Mutlak antibiyotik tedavisi ile gerekli vakalarda vakit kaybetmeden acil debridman gerekir. Polikliniğimize başvuran 46 yaşındaki erkek hastanın genel durumu iyi, vital bulguları stabil, gecikmiş bir vaka olup peniste ağrı ve akıntı şikayeti mevcuttu. Hikayesinde 14 gün önce ilişki sonrası başlayan midpenil bölgede hassasiyet ve eritem varmış, fizik muayenede hastada komplet penil cilt nekrozu, pürülan akıntı saptandı. Tedavi almamış ve enfeksiyon gittikçe ilerlemiş, intravenöz antibioterapi ve debridman sonrası 14 günde yara yeri kültürü alınarak üreme olmadığı gözlendi ve enfeksiyon kontrolünü takiben tam kat deri grefti uygulandı. Özellikle genital bölgedeki cilt enfeksiyonlarında zaman kaybetmeden mutlak antibiotik tedavisi başlanmalıdır. Hızlı yayılım antibiyotik tedavisine rağmen saatler içerisinde kötüleşen klinik ile kendini gösterir. Fulminant nekrotizan fasiite kadar ilerleyen anogenital bölgeye kısmen veya tamamen yayılan özellikle ileri yaş, diyabetik, hijyeni bozuk kişilerde görülen bu durumun geç kalınması durumunda parsiyel/total penektomiye kadar ilerleyebileceği hatta ciddi morbidite ve mortalite ile seyredebileceği unutulmamalıdır. Rekonstrüktif cerrahi hastanın enfektif tablosu kontrol altına alındıktan sonra doku kaybına göre planlanır.

 

 

Cite this article as: Pektaş A, Karakaş AÖ, Çift A, Yücel MÖ. Complete penile skin necrosis. Turk J Urol 2017; 43(4): 556-9.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018