ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Olgu Sunumu
İntratestiküler kalsifiye nodül
1 Clinic of Urology, Samsun Terme State Hospital, Samsun, Turkey  
2 Department of Urology, Ankara Atatürk Training and Research Hospital, Ankara, Turkey  
3 Clinic of Pathology, Ankara Atatürk Training and Research Hospital, Ankara, Turkey  
Turk J Urol 2017; 43: 563-565
DOI: 10.5152/tud.2017.94580
Anahtar Kelimeler: Kalsifiye nodül; parsiyel orşiektomi; testis
Özet

Testisin kalsifiye nodülü çok nadir görülmesi dolayısıyla etiyolojisi ve tanısal yaklaşımı tam olarak bilinmeyen bir durumdur. Literatürde bu konuda birkaç vaka bildirilmiştir. Kliniğimize testisinde şüpheli bir sertlik sebebiyle gelen ve parsiyel orşiyektomi yapılan 30 yaşındaki hasta literatür bilgileri de gözden geçirilerek tartışıldı.

 

 

Cite this article as: Akdemir F, Aldemir M, Orhun HS. Intratesticular calcified nodule. Turk J Urol 2017; 43(4): 563-5.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018