ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Olgu Sunumu
Bilateral leiomyomatöz stroma içeren renal hücreli karsinom: Senkronize tanı konulan ve basamaklı cerrahi tedavi uygulanan nadir bir durum
1 Department of Urology, Koç University Hospital, İstanbul, Turkey  
2 Department of Pathology, Acıbadem University, İstanbul, Turkey  
3 Department of Urology, Koç University, İstanbul, Turkey  
Turk J Urol 2017; 43: 566-570
DOI: 10.5152/tud.2017.68639
Anahtar Kelimeler: Leiyomyomatöz stroma; nefron koruyucu cerrahi; parsiyel nefrektomi; renal hücreli karsinom
Özet

Renal hücreli karsinoma, erişkin çağı tümörlerinin %3'ünü, böbrek tümörlerinin de %95'ini oluşturmaktadır. Leiyomyomatöz stroma içeren renal hücreli karsinoma (RHKLS), güncel literatür verilerine göre oldukça nadir görülen histopatolojik bir tiptir. Biz bu çalışma ile ardışık nefron koruyucu cerrahi ile tedavi edilen ve histopatolojik tanısı RHKLS olarak konulmuş, insidental saptanmış, senkronize bilateral böbrek tümörü olan 31 yaşında bir erkek hasta sunuyoruz.

 

Cite this article as: Kiremit MC, Acar Ö, Sağlıcan Y, Esen T. Bilateral renal cell carcinoma with leiomyomatous stroma: A rare entity diagnosed synchronously and treated surgically in a staged fashion. Turk J Urol 2017; 43(4): 566-70

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018