ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Özgün Araştırma
Fournier gangreni sonrası genital bölgede oluşan defektlerde deri grefti tutulumunun arttırılması için negatif basınçlı terapi kullanılması
1 Department of Plastic Surgery, Namık Kemal University School of Medicine, Tekirdağ, Turkey  
2 Clinic of Plastic Surgery, Antalya Training and Research Hospital, Antalya, Turkey  
Turk J Urol 2017; 43: 366-370
DOI: 10.5152/tud.2017.92845
Anahtar Kelimeler: Fournier kangreni; negatif basınçlı terapi; deri grefti
Özet

Amaç: Fournier gangreni, perineal, genital ve perianal bölgenin enfektif nekrotizan fasiitidir. Tedavi için agresif cerrahi debridman yapılması gerekmektedir ve bu durum da genital bölgede doku kaybına neden olur. Rekonstrüksiyon için deri grefleri de kullanılabilmektedir fakat genital bölgedenin greftlenmesi penis ve skrotum yapısının mobil olması nedeni ile zordur. Deri greftinin tespiti için değişik metodlar kullanılmıştır. Biz deri greftinin kaymasını engellemek ve tutulumunu arttırmak için negatif basınçlı terapi kullandık.

 

Gereç ve yöntemler: Negatif basınçlı terapi (NBT),Ocak 2009 ile Ocak 2014 yılları arasında,  fournier gangreni nedeni ile genital bölgelerinde  debridman yapılan ve  sonrası oluşan defektlerinin rekonstrüksiyonu için deri grefti kullanılan 13 hastada deri greftinin kaymasını engellemek ve tutulumunun arttırmak için uygulandı. Tüm hastaların yaşları,greft ile rekonstrüksiyon öncesi ve sonrası uygulanan NBT seans sayısı, hastanede yatış süreleri ve postoperatif dönemdeki greft kayıp miktarı gibi bilgiler kayıt edildi.

 

Bulgular: Hastaların yaşları ortalması 56,15 (46-72) yıl olarak hesaplandı. Hastalara greft  ile rekonstrüksiyonu öncesi ortalama 6,64 seans (4-12), sonrası  ise ortalama 1 seans NBT uygulandı. Hastalar ortama 26,7 (20-39) gün hastanede yatarak tedavi gördüler. NBT tedavisi sonrası  hiçbir hastada greft kaybı görülmedi.

 

Sonuç: Anatomisi nedeni ile genital bölgede greftlerin tespiti zor olmakta ve bu nedenle greft kayıpları ile sıklıkla karşılaşılmaktadır Genital bölgedeki greftlerin tespiti için NBT kullanılması, greftin sabitlenmesini sağlayarak greft kaybına engel olmaktadır.

 

Cite this article as: Orhan E, Şenen D. Using negative pressure therapy for improving skin graft taking on genital area defects following Fournier gangrene. Turk J Urol 2017; 43: 366-70

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018