ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Olgu Sunumu
Mesanede granüler hücreli tümör
1 Department of Pathology, Recep Tayyip Erdoğan University School of Medicine, Rize, Turkey  
2 Department of Radiology, Recep Tayyip Erdoğan University School of Medicine, Rize, Turkey  
3 Department of Urology, Recep Tayyip Erdoğan University School of Medicine, Rize, Turkey  
Turk J Urol 2017; 43: 383-385
DOI: 10.5152/tud.2017.44538
Anahtar Kelimeler: Mesane; granüler hücreli tümör; üriner sistem
Özet

Granüler hücreli tümör (GCT) mesanede oldukça nadir görülen bir neoplazımdır. Literatürde GCT hakkında birkaç olgu uriner sistemde rapor edilmiştir. Biz de bir olguyu, klinik, radyolojik, histomorfolojik, immünohistokimyasal bulguları ve ayırıcı tanısı ile birlikte sunuyoruz.

 

 

Cite this article as: Bedir R, Yılmaz R, Özdemir O, Uzun H. Granular cell tumor of the urinary bladder. Turk J Urol 2017; 43: 383-5

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018