ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Özgün Araştırma
Antenatal hidronefrozlarda ameliyat kararında etkili belirleyiciler: ileriye dönük çok değişkenli analiz
1 Department of Pediatric Surgery, Mersin University School of Medicine, Mersin, Turkey  
2 Department of Nuclear Medicine, Mersin University School of Medicine, Mersin, Turkey  
3 Department of Radiology, Mersin University School of Medicine, Mersin, Turkey  
4 Department of Pediatric Nephrology, Mersin University School of Medicine, Mersin, Turkey  
Turk J Urol 2017; 43: 361-365
DOI: 10.5152/tud.2017.81568
Anahtar Kelimeler: Antenatal, hidronefroz, renografi, ultrasonografi
Özet

Amaç: Antenatal hidronefroz (AHN)’ların birçoğu doğumdan sonra kendiliğinden gerilemektedir. Çalışmamızda AHN’ların takibinde alınan ameliyat kararında etkili belirteçler araştırıldı.

 

Gereç ve yöntemler: Antenatal ultrasonografi (USG)’de renal pelvis anterior posterior (AP) çapı 10-mm’den fazla olan hastalar doğumdan sonra takip edildiler. USG’de, böbreğin uzun ekseni, böbrek parankim kalınlığı, renal pelvis AP çapı, orta kaliks AP çapı; diüretik renografi (DRG)’de, diferansiyel renal fonksiyon, 20. dakika klirens, T1/2, Tmax, Tmax-T1/2, normalleştirilmiş artık etkinlik (NORA: normalised residual activity) değerlendirildi. Takip sırasında hidronefrozu gerileyen veya ameliyat edilen hastalarda USG ve DRG ölçümleri karşılaştırıldı.

 

Bulgular: AHN tanısı alan 44 hastanın 23’ünde (%52) hidronefroz kendiliğinden geriledi, 21’inde (%48) ameliyat yapıldı. Ortalama ameliyat yaşı 8,5 ay (3-24 ay) idi. Renal pelvis AP çapı takip grubunda 13,6±4,2 mm, ameliyat grubunda 29,5±14,2 mm hesaplandı (p<0,001). Tek değişkenli analizde, ameliyat kararının alınmasında USG ölçümlerinin tümü, DRG ölçümlerinden sadece diferansiyel renal fonksiyon anlamlı bulundu. Çok değişkenli lojistik regresyon analizinde, renal pelvis AP çapı (odds ratio 1,37; %95 Cl 1,13-1,66) ve diferansiyel renal fonksiyon (odds ratio 1,14; %95 Cl 1,01-1,29) anlamlı bulundu.

 

 

Sonuç: AHN’larda ameliyat kararının alınmasında en etkili belirteçlerin renal pelvis AP çapı ve diferansiyel renal fonksiyon olduğu bulundu. Bu ölçümler uygun tedavi stratejilerin oluşturulmasında yardımcı olabilir.

 

Cite this article as: Kıllı İ, Avlan D, Taşkınlar H, Kara PP, Apaydın FD, Delibaş A, et al. Predictors effective for surgical decision in antenatal hydronephrosis: prospective multiparameter analysis. Turk J Urol 2017; 43: 361-5

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018