ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Olgu Sunumu
Retroperitoneal yabancı cismin nefroskop kullanılarak tek port laparoskopi ile çıkarılması
1 Department of Urology, Bezmialem Vakif University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
Turk J Urol 2017; 43: 386-389
DOI: 10.5152/tud.2017.14306
Anahtar Kelimeler: Yabancı cisim; nefroskop; tek port
Özet

Yabancı cisimler lokalizasyonuna göre semptomlara yol açan nadir ve zorlu bir durumdur. Laparoskopi abdominal kavite veya retroperitondaki yabancı cisimlerin çıkarılması için uygulanan popüler ve minimal invaziv yöntemdir. Biz bu yazıda retroperitoneal yerleşimli yabancı cismi olan ve nefroskop kullanımlı retroperitoneal tek port laparoskopiyle çıkarılan vakayı sunuyoruz. Bilgilerimize göre bu olgu, retroperitoneal yerleşimli yabancı cismin nefroskop kullanılarak tek port laparoskopi ile çıkarıldığı literatürdeki ilk vakadır.

 

 

Cite this article as: Başıbüyük İ, Tosun M, Kalkan S, Tepeler A. Removal of a retroperitoneal foreign body through single port laparoscopy using nephroscope. Turk J Urol 2017; 43: 386-9

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018