ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Özgün Araştırma
İnsan idrarı kökenli hücrelerin izolasyonu ve in vitro kültivasyonu: Alternatif bir kök hücre kaynağı
1 Department of Bioengineering, Gaziosmanpaşa University Faculty of Natural Sciences and Engineering, Tokat, Turkey  
2 Department of Anesthesiology and Reanimation, Celal Bayar University School of Medicine, Manisa, Turkey  
3 Department of Pediatric Surgery, Celal Bayar University School of Medicine, Manisa, Turkey  
4 Department of Bioengineering, Ege University Faculty of Engineering, İzmir, Turkey  
Turk J Urol 2017; 43: 345-349
DOI: 10.5152/tud.2017.93797
Anahtar Kelimeler: Hücre temelli tedavi, insan idrarı, kök hücre, idrar kökenli hücre, ürotelial hücre
Özet

Amaç: Üroloji alanındaki in vitro doku mühendisliği uygulamalarında kök hücreler, yaygın olarak açık ya da endoskopik ameliyatlardan elde edilen doku biyopsilerinden izole edilmektedirler. Bu çalışma kapsamında, belirtilen yöntem yerine daha güvenli bir alternatif teknikle insan idrarından hücre izole edilmesi amaçlanmaktadır.

 

Gereç ve yöntemler: İnsan idrar örnekleri, üretral kateter aracılığyla genç ve sağlıklı bireylerden toplandıktan sonra hücreler, santrifigasyon yöntemiyle çöktürülmüş ve kültür ortamına alınmışlardır. Bu izolasyonun ardından hücreler, immünositokimyasal yöntemle spesifik antikorlar kullanılarak karakterize edilmişlerdir.

 

Bulgular: Bu hücreler immünositokimyasal yöntemlerle ve spesifik antikorlar aracılığıyla karakterize edildiğinde, elde edilen hücre populasyondaki bazı hücrelerin mezenkimal kök hücrelerin CD90 markörü açısından pozitif olduğu bazılarının ise ürotelial hücre markörü olan sitokeratin 7 ile işaretlendiği belirlenmiştir. Bu sonuçlar birlikte ele alındığında, idrardan elde edilen hücre populasyonunda ürotelial hücrelerin ve kök hücrelerin birlikte yer aldıkları gözlenmiştir.

 

Sonuç: Bu çalışmada elde edilen sonuçlara göre, uygulanan yöntemin kolaylıkla tekrarlanabilir ve invaziv olmamasından dolayı insan idrarı, alternatif kök hücre ve ürotelial hücre kaynağı olarak tercih edilebilir bir kaynaktır.

 

Cite this article as: Erden Tayhan S, Tezcan Keleş G, Topçu İ, Mir E, Deliloğlu Gürhan Sİ. Isolation and in vitro cultivation of human urinederived cells: an alternative stem cell source. Turk J Urol 2017; 43: 345-9

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018