ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Özgün Araştırma
Transüretral prostat rezeksiyonu sonrası gelişebilecek üretral darlığın belirlenmesinde platelet lenfosit ve nötrofil-lenfosit oranının öngörü değeri
1 Clinic of Urology, Van Training and Research Hospital, Van, Turkey  
2 Department of Urology, Selçuk University School of Medicine Konya, Turkey  
Turk J Urol 2017; 43: 325-329
DOI: 10.5152/tud.2017.14478
Anahtar Kelimeler: İnflamasyon; nötrofil lökosit oranı; platelet lenfosit oranı; üretral darlık
Özet

Amaç: Üretral darlığın patolojisi tam olarak açıklanamamasına rağmen progresif inflamasyonun üretral darlığın meydana gelmesinde etkisi olabilir. Trombosit Lenfosit Oranı (PLR) inflamasyonu gösteren yeni ve basit bir markerdır. Bu çalışmada PLR ve Nötrofil-Lenfosit Oranı (NLR)’ (nın) prediktif değerini ve transüretral prostat rezeksiyonu (TURP) operasyonu sonrasında üretral darlığı olan hastalarda PLR’yi ölçmeyi amaçladık.

 

Gereç ve yöntemler: Toplam 208 hasta bu çalışmaya dahil edildi. Daha önce üretral patoloji nedeniyle herhangi bir operasyon geçiren hastalar, posterior üretral darlığı olan hastalar, herhangi bir kanser tedavisi gören hastalar, hematolojik rahatsızlıkları olan hastalar, cerrahi müdahale esnasında aktif enfeksiyonu olan hastalar ve kan transfüzyonu gereken hastalar çalışmadan çıkartıldı. PLR, NLR ve kırmızı küre dağılım genişliği (RDW) değerleri ölçüldü. NLR ve PLR’nin prediktif değerini ölçmek için ikili lojistik regresyon analizi kullanıldı.

 

Bulgular: Yaş, NLR, RDW, prostat büyüklüğü ve operasyon süreleri arasında anlamlı fark bulunmadı. İstatiksel olarak anlamlı fark yalnızca ortanca PLR değerlerinde gösterildi. Üretral darlık için optimal cut-off değeri 112,5 olarak değerlendirildi (sensivite 0,84, spesifite 0,64; AUC=0,762, %95 CI 0,684-0,84). 

 

 

Sonuç: Bu çalışmada PLR’nin TURP sonrasında hastalarda üretral darlık gelişmesini değerlendirmede maliyeti uygun ve basit biyomarker olarak kullanılabileceğini gösterdik.

 

Cite this article as: Gül M, Altıntaş E, Kaynar M, Buğday MS, Göktaş S. The predictive value of platelet to lymphocyte and neutrophil to lymphocyte ratio in determining urethral stricture after transurethral resection of prostate. Turk J Urol 2017; 43: 325-9

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018